Liao HeObvykle se řeka dělí na horní tok (882 km), kde řeka prochází oblastí sprašových kopců, střední tok (210 km) ke chrámu Kamenného Buddhy, a dolní tok (302 km), kde zakončuje svou pouť v Bohaiském moři. Liao He je spádovou řekou pro oblast téměř 201 600 km2. Řeka je především v létě velmi náchylná k povodním, zejména v její spodní části. Je to způsobeno, průtokem v horním toku skrze sprašové kopce. Liao He nese ve svém toku, každý rok téměř 21 milionů tun sedimentu. Je tak společně se Žlutou řekou a řekou Haihe jednou z „nejkalnějších“ v Číně.

Jako i u jiných řek, jež mají svůj počátek v čistých horách a musí absolvovat cestu průmyslovými oblastmi a lidskou zástavbou, byla v minulých letech kvalita vody v řece Liao He celkově velmi špatná a byla systémově znečištěnou řekou. U nás takovými řekami byly například Ostravice či Odra nebo Labe. Liao He obsahovala takové lahůdky, jako je amonný dusík, rtuť, těkavé fenoly a manganistan draselný. Tím výrazně ovlivňovala životní prostředí a zdraví obyvatel po celém jejím toku. Nejenže se z ní nedala čerpat voda, ale takzvaně „o zdraví“ bylo i obyčejné koupání.

V roce 1993 se započaly čistící a stavební práce. V osmi městech na jejím toku bylo postaveno šest velkých čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 1,07 milionů tun. Podle posledních kontrolních měření je znečistění již alespoň v mezích emisních norem. Z velkých měst na řece můžeme nalézt Shenyang (hlavní město provincie), Fushun, Yingkou a Anshan. Liao He je tedy řekou dvou tváří. Na svém horním toku čistá a svádějící k turistickým návštěvám, zatímco na středním a dolním toku řeka evokuje spíše jiné pocity a tužby.

I tak by však jistě neměla chybět ve vašich plánech při objevování všech stránek života a přírody, které Čína nabízí.

Řeka Liao He si prošla nebezpečným znečištěnímAtrakce v okolí Liao HeZima v Liao HeLiao He je v některých svých úsecích velmi širokáMost přes Liao HePodél řeky Liao He naleznete mnoho krásných chrámů

Jít na článek: Čínské přírodní památky – když pohled zkamení a srdce zjihne