BrahmaputraV Indii po překonání Arunáčalpradéše získá jméno Dihang, v údolí Assam, pak opět jako Brahmaputra, aby po svém překonání hranic s Bangladéšem, dostala matoucí jméno Jamuna. Matoucí z důvodu, že v Indii je jiná řeka s názvem Yamuna.

V deltě řeky Gangy poté splyne s řekou Padma, jenž je hlavní přítok Gangy, a společně svou pouť zakončí v Bengálském zálivu. Samotná Brahmaputra má také některé významější přítoky a to Dibang, Lohit, Dhansiri, Kameng, Raidak, Jaldhaka a Teesta.

Díky své úctyhodné délce téměř 2900 km, je Brahmaputra důležitá pro zavlažování a přepravu. Průměrná hloubka řeky je 38 m a maximální naměřená hloubka je 120 m. Řeka je velmi náchylná ke katastrofálním jarním povodním, kdy je doslova zaplavena tajícím sněhem z Himalájí. Průměrný průtok se tak z 19 300 m3 navýší na téměř neskutečných 100 000 m3. Tedy více než pětinásobek! Brahmaputra je řekou výrazně citlivou na změny ve svých přítocích a distibučních kanálech. Je také jednou z mála světových řek, která má vlastní protipřílivový systém, a díky němu je slavná po většině svého toku.

Pramen Brahmaputry byl po dlouhou dobu její existence neznámý. Až průzkumem v letech 1884-1886, byl určen pramen Yarlung Tsangpo. Odtud tedy občas používaný delší název Tsangpo-Brahmaputra. Dolní tok řeky je posvátný pro Hinduisty, k čemuž se váže zvláštnost. Zatímco většina řek na indickém subkontinentu je pojmenována ženskými jmény, Brahmaputra je výjimkou. Překladem ze sankrstru dostala své jméno Brahmův syn, tedy Brahma-putra.

Tsangpo, pramen Brahmaputry, leží v ledovci Jima Yangzong, poblíž města Kailash v severní Himaláji. Odtud teče téměř 1700 km východně, a to v průměrné výšce 4000 m. Tímto se také stává nejvýše tekoucí významnou světovou řekou. Po svém proudu se ohýbá kolem hory Namcha Barwa a tvoří tak velký kaňon Yarlung Zangbo, který je některými považován za nejhlubší na světě.

Z její pouti Indií si zmínku jistě zaslouží rozdělení na dva nezávislé kanály mezi okresy Dibrugarh a Lakhimpur. Po téměř stech kilometrech se řeka opět spojuje a tvoří tak ostrov Majuli, jenž je také největší říční ostrov této země. Zatímco například v Assamu dosahuje šířky až 10 km, v Shillongských skalách je stlačena na šířku jednoho kilometru.

Během období monzunů (červen-říjen) jsou pravidlené zápavy potřebné pro obnovování úrodné půdy a zemědělství. Bohužel lidská činost na svazích řeky způsobuje erozi půdy, která povodně dělá neodhadnutelnými, a ty pak způsobují obrovské ztráty na životech, majetku a úrodě. Je to opět jedna z ukázek toho, když je člověk, necitlivými zásahy, schopen ovlivnit něco, co zde fungovalo již tisíce let.

V letech 1990-2000 se spekulovalo, že by Čína chtěla na své straně řeky vybudovat přehradu ve Velkém Bendu. Toto čína popírala ještě i v srpnu roku 2009. Dvaadvacátého dubna 2010 pak Čína potvrdila výstavbu přehrady Zangmu na Brahmaputře. Tato stavba by však vzhledem ke spolupráci všech zainteresovaných stran neměla mít nějaký velký negativní vliv na země po proudu řeky. Vznikl tak i velký potencionál pro spolupráci Číny, Indie a Bangladéše ve výrobě a rozvoji hydroelektrárenského průmyslu. Tak jako tak, řeka Brahmaputra má svou tradici, důležitost, náboženský rozměr, a člověk by se měl snažit ji zachovat či citlivě měnit, tak aby nedošla újmy.

Brahmaputra v některých místech vypadá spíše jako jezeroBrahmaputra při západu slunceSatelitní snímek řekyBrahmaputra a okolíBrahmaputra, panoramaLoďky na BrahmaputřeBrahmaputra v některých místech vysycháPěkná stránka jindy kruté řeky BrahmaputryBrahmaputra a její okolí stojí za návštěvu

Jít na článek: Čínské přírodní památky – když pohled zkamení a srdce zjihne