cestovaniJiž samotný název této země vzbuzuje u mnohých z nás představu něčeho tajemného a příliš vzdáleného našim obzorům. Nemalý podíl na této skutečnosti má fakt, že Čína své dveře turistům otevřela dokořán až koncem 70. let minulého století, ještě tedy nebyl dostatek času probádat tuto překrásnou a hostinnou zemi. Skutečností ale je, že v průběhu aktivně vedla své obchodní styky s ostatními zeměmi, a to poměrně rozsáhlé. Náboženství, jazyk, písmo, ba i mnohem víc, to všechno se ještě stále zdá velkou záhadou...

Hora Jade DragonNejznámější byla Hedvábná stezka, která sloužila jako kulturně-obchodní spojení mezi ostatními státy.

Čínská civilizace patří k nejstarším na světě. Máme vědecky potvrzeno, že již kolem roku 2100 př.n.l. v povodí Žluté řeky existoval vyspělý státní útvar Sia, kde vládla dynastie Xia, po níž následovala dynastie Shang. Ti, kteří chtějí zapátrat hlouběji a budou pokračovat po proudu času, postupně naleznou dynastie Zhou, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming a poslední dynastií, která vládla Číně, je dynastie Qing. V roce 1911 pod nátlakem nespokojeného obyvatelstva tato dynastie abdikovala a byla vyhlášena Čínská republika, která je v různých obměnách i správním celkem dneška.

Náboženství a filozofie obyvatel. Buddhismus není jediné učení a přichází z Indie.

ŠanghajDůležitou roli v životě Číňanů sehrává náboženství a filozofické systémy, zejména příslušenství k buddhismu. Po své cestě po Číně se s touto skutečností seznámíte prakticky na každém kroku. Nádherné chrámy a kláštery, které jsou uměleckým skvostem, můžete při svém putování navštívit téměř všude. Během Kulturní revoluce bylo náboženství postaveno mimo zákon, neboť se neslučovalo s komunistickou myšlenkou. V dnešní době mohou Číňané do určité míry svou víru vyjádřit. Třemi hlavními čínskými proudy jsou konfucianismus, taoismus a buddhismus. Všechny tři proudy existují v Číně souběžně. Jedná se o tzv.,,Trojí učení“, které často můžeme najít v rámci jednoho chrámu. Mezi nejstarší náboženské názory patří v Číně kult předků, kde víra v posmrtný život vede k uctívání duší zemřelých.

Konfucianismus

Zakladatelem konfucianismu byl Kchung Čchiou, jehož základní filozofií byl vztah mezi rodiči a dětmi. Podle něj musí dítě projevovat náležitou úctu a poslušnost rodiči, kdežto rodič je povinován dítěti milující péčí. Jako zakladatel taoismu je označován mudrc Lao-c´, který se podle legendy narodil někdy kolem 6.st.před Kristem. Slovo tao znamená cestu či stezku a používá ho mnoho čínských nábožensko-filozofických tradic. V tomto učení je hlavně o pochopení vesmírného řádu a rovnováhy mezi yin a yang. Tato filozofie je nám v dnešní době velmi dobře známa, protože má řadu stoupenců i v jiných státech než je Čína.

Buddhismus

Nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus, který se do Číny dostal z Indie. Zakladatelem byl Siddhártha Gautama, který vládl malému království na území dnešního Nepálu.

Xian MěstoBuddhismus slibuje spásu každému, kdo ji hledá. Hlavní myšlenkou je utrpení života na zemi. Vysvobození z koloběhu znovuzrození (tedy nirvány), může dosáhnout ten, kdo nelpí na majetku a svých tužbách a žije v odříkání. Hlavní ikonou tohoto náboženství je smějící se Buddha, jehož velké břicho a smějící se tvář symbolizují hojnost. Tyto sochy jsou vytvářené i v nadživotní velikosti, jsou zlacené či jinak bohatě zdobené.

Jazyk a písmo

Státním jazykem ČLR je čínština. Tento jazyk patří mezi nejstarší jazyky na světě. Pro mnohé z nás je to směs zvuků, které nedávají smysl. Přitom čínština (i ostatní asijské jazyky a jejich dialekty) jsou velmi zpěvavé. Hlavním charakteristickým znakem je bohatá slovní zásoba a pohotovost při potřebě pojmenovat nové věci. Jako písmo se užívá tzv. čínské znakové písmo. Čínské znaky se dnes skládají většinou ze dvou prvků: významového a fonetického. V roce 1960 byl vydán velký slovník, který obsahoval 56 000 hesel! Pro srovnání této neuvěřitelné slovní zásoby můžeme uvést příklad. Aby si člověk mohl přečíst noviny, je potřeba znát údajně nejméně 3 000 znaků. Vzdělaní lidé obvykle ovládají více jak 5 000 znaků. Pokud se chcete držet spisovné čínštiny“, tak od roku 1913 je úředním jazykem putonghua (standardní čínština). Existuje samozřejmě mnoho odlišných regionálních dialektů.

Už jste se rozhodli?

V dnešní době mnoho cestovních kanceláří nabízí velmi zajímavé jak pobytové, tak poznávací zájezdy do této neobjevené země. Můžete se seznámit s prastarou kulturou této nedoceněné civilizace, ochutnat speciality, které vám nedají zapomenout svým jedinečným chuťovým i estetickým zážitkem a procestovat místa, ke kterým se váže historie této úžasné země. Číňané jsou velmi přátelští a ochotní, pokud tedy zrovna neovládáte jejich jazyk, nemusíte mít obavu, že vám nikdo na vaší objevitelské cestě nepomůže. Cestování Čínou po vlastní ose může byt dokonce i pestřejší.