jógaJóga je starodávným druhem cvičení, které zázračně dopomáhá k tělesné i duševní pohodě. V praxi jóga kombinuje jógové pozice (tzv. asány), různé metody relaxace a dechové cvičení. Existuje mnoho forem jógy, mezi nejvýznamnější patří Hatjajóga, Bhaktijóga, Džňánajóga, Rádžajóga, Karmajóga, Kundalini jóga a Guru jóga. Jóga je vhodná pro všechny věkové kategorie, pohlaví i stupně fyzické zdatnosti. Od uvedených, základních druhů jógy, se s postupem času vyvinuly i modernější formy, kterými jsou Bikram jóga, Tantra jóga, Gravi jóga, Aštanga jóga, Power jóga a nebo Jogalates.

Poznejte kouzlo jógy

Slovo „jóga“ lze doslovně přeložit jako „Spojení s Bohem“. Vznikla již před mnoha tisíci lety v Indii, odkud se s postupem času rozšířila do celého světa. Jóga měla a také doposud má náboženský význam. Lidé již v dávných dobách věřili, že díky pravidelnému cvičení jógy mohou dosáhnout vyšších duchovních hodnot. V součastné době jde po celém světě o velmi oblíbený druh cvičení, který pomáhá posílit tělo a odbourat každodenní stres.

Významným způsobem se o rozšíření jógy zasloužil Swami Vivekananda, který ji v roce 1893 představil v Chicagu. Mezi nejpopulárnější a nejvýznamnější učitele jógy pak patří Paramahansa Yogananda, který se proslavil především v Západních zemích. V roce 1920 založil v Los Angeles tzv. Společenství seberealizace, které dodnes zde působí. Při cvičení jógy je kladen důraz především na správnou techniku dýchání a plynulé přechody mezi jednotlivými pozicemi, které musí být důkladně provedeny. Je tedy důležité uvědomění si sebe sama.

Čínská jóga zvaná Čchi Kung

Svou filozofií, stylem cvičení i příznivými účinky na lidské zdraví je józe velmi podobné tzv. staré čínské umění pěstování života, označované jako Čchi Kung (čínsky启功). U toho druhu cvičení je stejně jako u jógy, kladen důraz na plynulé pohyby, uvědomování si sebe sama, posilování těla i psychického zdraví. Čchi Kung je v Číně velmi oblíbené, postupně si získává oblibu i v dalších zemích po celém světě.

8 základních stupňů jógy

Jógu samotnou tvoří 8 základních stupňů, které se dle jejího druhu následně různě řadí, prolínají a doplňují. Stupně jógy jsou následující:

  • Jama – všeobecné etické principy jógy
  • Nijama – pravidla morálky jedince
  • Ásán – pozice jógy a pravidla jejich cvičení
  • Pránajáma – dechové techniky jógy
  • Pratjáhára – schopnost ovládnout smysly
  • Dhárana – koncentrace mysli
  • Dhjána – meditační techniky
  • Samandhi – splynutí s Universem

Základní a moderní druhy jógy

Jóga se velmi propracovaným druhem cvičení, které se dělí na několik základních variant. Pracuje se v nich s výše uvedenými stupni, které se vzájemně prolínají, navazují na sebe, apod. Jóga v praxi je tedy kombinací jógových pozic (Asán), metod relaxace a dechových cvičení. Mezi základní druhy jógy řadíme následující:

Hatjajóga – přezdívaná jógou fyzického rázu. Její princip tkví v tzv. asánách, což jsou různé polohy těla. Cílem je dodat tělu vitalitu a napomoci rozložit energii v těle.

Bhaktijóga – je dalším typem jógy. Přezdívá se ji jóga lásky a odevzdanosti k Bohu. Při tomto druhu je cílem dosáhnout osvícení. Jogíni bhaktijógou uctívají některého z následujících bohů: Šamtá, Šiva nebo Višnu.

Džňánajóga – neboli jóga poznání a moudrosti. Cviky jsou zaměřeny na meditaci, studium a koncentraci myšlenek a cílem je dosáhnout sebepoznání spojeného s osvícením.

Rádžajóga – tzv. královská jóga. Je zde zapotřebí značné sebekázně a pevné vůle, aby bylo dosaženo zdolání jakési stezky, jenž se skládá z osmi úseků.

Karmajóga – přezdívá se ji jóga nesobecké činnosti a jejím cílem je vedení nesobeckého stylu života. Součástí je také vstřícnost k ostatním lidem.

Kundalinijóga – její základní princip tkví v práci s energetickými centry a čarami v těle. Cílem je ovlivnění toku energie.

Gurujóga – tzv. jóga uctívání mistra. Je vhodná pro začátečníky. Žák medituje a cvičí společně se svým mistrem, díky čemuž s postupem času dosáhne osvícení.

Kromě základních variant jógy, se můžeme setkat také s následujícími, modernějšími druhy jógy. Těmi jsou:

Aštanga jóga - jedna z nejrozšířenějších a fyzicky nejnáročnějších forem jógy. Její princip tkví ve cvičení ucelených sérií asán a to dle jógového učitele K. Pattabhi Joise.

Bikram jóga – intenzivní cvičení probíhající v místnosti vyhřáté na 42 °C. Účelem je zahřát tělo tak, aby se z něj prostřednictvím potu vyplavily toxiny a celkově došlo k posílení imunity.

Power jóga – intenzivní cvičení na sebe navazujících pozic, které posilují a zároveň protahují celé tělo.

Jogalates – cvičení, které kombinuje prvky jógy a pilates. Cílem je posílení bederní páteře, celkové pružnosti a síly těla.

Tantra jóga – cvičení soustředící se na rozšíření hranic vědomí. Využívá k urychlení cesty duchovního vývoje také sexuální energii.

Gravijóga – jógu mohou cvičit i nastávající maminky, pro ně jsou cviky v gravijóze speciálně upraveny.

Jak prospívá jóga lidskému zdraví?

Pravidelné cvičení jógy dodá člověku pocit duševní i psychické pohody. Odbourává každodenní stres, zklidňuje myšlenky, učí relaxovat, harmonizuje tělo a pomáhá získávat novou energii. Je prokázáno, že pravidelné cvičení jógy obnovuje přirozenou pružnost páteře, snižuje vysoký krevní tlak, zlepšuje činnost srdce, příznivě působí na lymfatický systém a zásobování těla kyslíkem, pomáhá od bolestí zad a vyrovnává svalové dysbalance.

Pro koho je jóga vhodná?

Cvičit jógu mohou všichni – nezáleží na věku, pohlaví ani fyzických schopnostech. Existuje mnoho druhů jógy, mnoho z nich je vhodných i pro osoby se zdravotními potížemi. Jednotlivé cviky můžete provádět v pohodlí domova, ve fitness centru anebo také na speciálních pobytových zájezdech, jež jsou zaměřeny na tématiku jógy. Pro začátek doporučujeme navštívit kurz jógy, kde se můžete dozvědět mnoho zajímavých informací o původu, podstatě a kráse této prastaré cvičební metody.

jógajógajóga