Posvátná hora ChuašanChua-šan je jednou z nejposvátnějších hor Taoismu i čínského Buddhismu.

Také se jedná o nejvyšší pohoří Číny. Je poseta mnoha taoistickými chrámy a prostoupena mnoha legendami.

Posvátná hora ChuašanChua-šan se nachází v provincii Šen-si asi 120 kilometrů od města Si-an. Hora je v úžasné scenérii napojuje se na pohoří Čchin-ling a míří až ke Žluté řece a řece Wejšuj. Hora sama je na většině míst téměř kolmá a je složena převážně ze žulových kamenů. Hora se nazývá Květinová hora, nebo Černý drak, někteří předpokládají, že to je kvůli tvaru, který jejích pět vrcholů připomíná. Nejvyšší vrchol Chua-šan má kolem 2154 metrů a ten nejnižší kolem 1600 metrů. Má se za to, že jde v podstatě o jednu horu s mnoha vrcholky z toho hora sama je rozdělena na pět části.  Jižní nese název Hora velké květiny. Vede k ní stezka Canglong Ling. Druhá, východní část hory obsahuje čtyři vrcholky:  Zhaoyang Feng, Shilou Feng, Botai Feng a Yunű Feng. Jižní obsahuje nejvyšší vrcholek zvaný Luoyan Feng a také Songgui Feng. Západní část je jen jediný vrcholek Lianhua Feng. Severní vrchol Yuntai Feng, je ze všech pěti nejnižší.

Tělo ležícího draka

Celá hora připomíná tělo ležícího draka. Nejnižší představuje hlavu, pak hřbet a tělo se složenými křídly v bok. Drak je pro čínskou kulturu nejsvětějším symbolem, který představuje božská stvoření, nadaná moudrostí a ohromnou magickou mocí. Na rozdíl od evropských draků, byli ti čínští většinou k lidem laskaví a rádi pomáhali. Na Nejnebezpečnější stezka na světě. každém z vrcholů Chua-šan stojí taoistický chrám, taoistické symboly lze nalézt po celém pohoří. K celé hoře se vážou různé tradice a zvyky. Například není poutním místem pouze taoistům, ale i mileneckým párům, ty zde věší na řetězy, které se linou kolem cesty rudé zámky, tyto zámky symbolizují neutuchající lásku páru.

Hora má dle legend nejnebezpečnější stezku na světě. Nese název Sráz tisíce stop. Jsou zde dřevěná prkna, která jsou upevněna ke skále, jak název napovídá, jsou zde tisíce schodů. Tato stezka vede přes Huixin, Skálu, co mění myšlenky, takto byla nazvána pro svou děsivost, staří mudrci zde museli šplhat po téměř nenakloněné skále. Podle jedné pohádky chtěl mudrc navštívit chrám na vrcholu hory a musel tedy vyšplhat nahoru po této nebezpečné stezce, trpěl však strachem z výšek a tak se rozplakal a rychle sepsal závěť, kterou hodil z hory dolů. Nyní se však nemusí návštěvníci bát, na vrchol vede i lanovka a tak je strmá skoro kolmá cesta nahoru už jen pro zaryté dobrodruhy.

Velkého náboženského významu dosáhla hora už v druhém století před Kristem, kdy byl na jejím úpatí postaven první taoistický chrám, Svatyně západního vrcholu, zde se sházela média, aby uctila svá božstva obětinou a mohla s nimi komunikovat. Taoisté z počátku věřili, že zde sídlí bůh podsvětí. Chua-šan byl také horou vyhlášenou horou nesmrtelných, mnozí skuteční i mytičtí lidé sem chodili hledat nesmrtelnost. Léčitelé navštěvovali Chua-šan kvůli mocným lékům, které zde dle legend měly růst. S nesmrtelností byla tato hora spojována nejspíše proto, že zde rostla borovice, strom, který symbolizuje v lidové tradici spolu s broskví, žábou nebo želvou, nesmrtelnost.

Legendy a hora Chua-šan

Podle legend zde Kou Qianzhi měl vidění, Kou Qianzhi byl jedním z význačných reformátorů Taoismu a zakladatelem větve Severních nebeských pánů. Vizi zde prožil i Chen Tuan, taoistický mudrc, který trávil svůj život v odtržení od ostatních. Dle taoistických legend žil z počátku v jeskynním systému hory Wudang, ale později se přestěhoval na Chua-šan, zde měl vymyslet jeden ze stylů kung fu a způsob jak lépe pracovat s energií Čchi.

Svitek o ChuašanExistuje mnoho legend, které se týkají tohoto tajemného místa. Jedna z nich je o stvoření světa. Pangu, poté co stvořil Zemi, zemřel a z jeho částí těla se staly posvátné hory. Jeho hlavou se stala hora Tai Shan a byla na východě, jeho chodidly Chua-šan na západě, jeho pravou i levou paží severní a jižní Heng Shen a břicho Song Šan, která leží skoro uprostřed Číny.

Úzce je hora Chua-šan spojena i s Erlang Šenem, čínským bohem s třema očima. Jeho matkou byla bohyně touhy na nebesích. Jejím celoživotním úkolem bylo krotit touhy bohů i lidí, tlumila lásku, posedlost, chamtivost, snivost a tak podobně. Jenže sama zhřešila vůči svému mandátu. Jednoho dne se zamilovala do smrtelného muže. Spolu měli tři děti, Yang Jiao, Yang Čan (Svatá matka Chua-šan) a Yang Jian. Posledním jmenovaným byl sám Erleng Šen. Za svou lásku ke smrtelníkovi měla být potrestána samotným Nefritovým císařem. Ten rozkázal nebeským armádám, aby sestoupily z nebes a pobily polobohy. Jediný kdo přežil, byl Erleng Šen a jeho sestra Yang Čan. Pro Yang Čan byl na jednom z vrcholů Chua-šan vystavěn Chrám zelených mraků, také zvaný Chrám svaté matky. Příběh pokračuje ve známé čínské pohádce Lotosová svítilna. Tak jako matka i Yang Čan zahořela láskou ke smrtelníkovi, jmenoval se Liu Yanchang a byl učencem. Z této zakázané lásky vzešel Chen Xiang. Erlang Šen se zachoval stejně jako Nefritový císař k jeho matce, nesouhlasil s takovým svazkem. Yang Čan byla uvězněna pod horou Chua-šan. Poté co Chen Xiang dospěl, porazil Erlenga a sekerou rozpůlil horu vedví. Tím osvobodil svou matku. Právě kvůli tomuto mýtu je Chrám svaté matky, který leží na západním vrcholu, vystavěn u „Sekerou tnutého kamenu“ který je dle legendy tím kamenem, kam tnul Chen Xiang, aby osvobodil matku. Proto je před kamenem i postavená obří sekyra.

Podle jednoho z mýtů, jak vznikla hora Chua-šan, za vším stál mocný drak Ju Ling. Ju Ling byl mocná božská bytost, která měla mít tak velké znalosti Tao, že dokázal ovládat prapůvodní síly kosmu. A tak tento říční bůh použil svých nezměrných sil a rozdělil pohoří Chua-šan tak, aby tam mohla protékat Žlutá řeka. Říká se, že otisk jeho ruky lze najít na Chua-šan a nohou na hoře Šoujang. Pozdějšími učenci byl Ju Ling identifikován jako samotná Žlutá řeka.

Jeden z vrcholů hory ChuašanJiný mýtus vypráví o magické moci Chua-šan. Příběh je o království Hsing Lin, které se rozléhalo mezi královstvím Tien Cheng na jihu a Siamem na severu. Hsing Lin bylo pod vládou Miao Chuanga, krutého vladaře, který se dostal k moci násilím. Ten vládl padesát let, aniž by se svou chotí Pao Te měl potomka, který by mohl převzít vladařské povinnost, což krále velmi rmoutilo. Řešení nabídla Po Ya, vrchní služebná královny Pao Te. Ta řekla ať zajde král ke svaté hoře a modlí se k bohu Chua-šan, který jak se tradovalo každému rád pomohl. Ať předním prosí o odpuštění, za to kolik krve během válek o trůn prolil. Král nechá poslat pro Chao Šena a rozkázal mu, aby navštívil chrám na Chua-šan a zařídil, aby se zde modlilo padesát buddhistických a taoistických mnichů modlilo po sedm dní a sedm nocí za to, aby král získal syna. Vyslanci sebou vzali k hoře mnoho darů. A král s královnou dali patřičné oběti. Avšak bůh Chua-šan si byl dobře vědom krve na rukou krále, ale nechal se obměkčit kněžími, nakonec se královské rodiny narodily tři dcery.

Na Chua-šan je několik význačných míst. Hovoří se až o 20 chrámech a kaplích, které jsou různě rozesety po celé hoře, ale asi nejznámějšími jsou ty, které se nachází na pětici vrcholů. Například Yuquan Yuan, Chrám Nefritového jara. Tento chrám se nachází na úpatí hory. Jedná se o jeden z hlavních taoistických chrámů v celé Číně. Ve středu chrámu je jezírko, které je obklopeno několika pavilony, také je zde místnost 72 oken, ze kterých je vidět na prkennou stezku vedoucí dál. Na východním vrcholu je Chrám nefritové panny, k němu se váže romantická legenda o dívce z výsostné rodiny, která se zamilovala do hráče na flétnu, kvůli své lásce se rozhodla opustit královský palác a stát se poustevníkem, došla až na horu Chua-šan a zde začala pracovat na své duševní stránce.

Zasněžený ChuašanNa východním vrcholu je Lotosová jeskyně. Do této jeskyně se vstupuje v noci, aby pak bylo možné vidět východ slunce, který je dle líčení diváků naprosto úžasný. Na východním vrcholu je i Palmový vrchol Nesmrtelných. Tento vrchol patří mezi osm zázračných výhledů tamní lokality. Své jméno získal po skalách, které vypadají jako by na sobě měly otisknuté palmy. I k tomuto místu se váže folklorní příběh. Podle tohoto příběhu zachvátila okolí hory obrovské povodeň, která smetla všechny přilehlé vesnice. Tuto povodeň způsobila Xi Wangmu, Královna matka západu, která zrovna slavila každoroční festival Ploché broskve. Příliš se opila a vylila trochu nefritového vína dolů z nebes, což mělo za následek mohutné záplavy. Tuto nedbalost spatřil Shaohao a ihned o ní spravil Nefritového císaře v jeho nebeském paláci. Ten nařídil Julingovi, aby sestoupil na Zemi a o povodeň se postaral. Juling sestoupil z mraků a svou mocí roztrhl horu vedví a tím zastavil potopu.

Hora Chua-šan je často navštěvována turisty, patří mezi nejkrásnější místa Číny a zároveň nejdůležitější místa. Je vhodná jak pro dobrodruhy, kteří by chtěli zkusit svou odvahu na nejnebezpečnější cestě světa, ale i pro turisty, kteří si chtějí užít nerušenou dovolenou, pro ně je zde lanovka. Všem může Chua-šan dopřát fantastický výhled a mnoho míst s mytickým, nebo náboženským významem. Její úchvatné chrámy mohou ukojit duše každého milovníka netradiční architektury a hora samotná poskytuje mnoho inspirace básníkům, malířům i jiným umělcům. Je vhodným místem pro hledání sebe sama a duševního klidu, tak jako tomu činí taoističtí nebo buddhističtí mniši.{jcomments on}