Devět Dračích synůV Číně je drak nejváženějším tvorem, bohem v lidové tradici. Byla to většinou blahodárná a mírumilovná stvoření. V dynastii Ming se začal tradovat příběh o devíti dračích synech.

Devět dračích synůDrak se v Čínské mytologii objevuje už od prehistorie. Stal se symbolem moudrosti, ohromné síly a božského požehnání. Většinou byl spojen s elementem vody. Až novější kroniky pod vlivem buddhistického učení začaly draky dělit na dobré a zlé přidaly strašlivé Nágy. Mezi draky existovali i mocnější bytosti a ty se nazývaly Dračí králové.

Dle mýtů vznikali dračí králové z koi kaprů. Ti ,jak praví legenda, se každý rok snaží dostat k Dračí bráně, což je místo, které je na řece a proskočit jí. Jen ti nejudatnější z kaprů dokážou zdolat silný protiproud a dosáhnout až ke Dračí bráně, kterou když proskočí, stanou se plnohodnotnými draky. Takoví draci si ponechají rybí hlavy a žábry a tělo se jim protáhne do těla draka. Poté odchází do moře, kde se stávají vládci. Všechny zastřešuje Nefritový císař, který dlí na nebesích. Říkalo se, že žádný jiný bůh nechtěl být v blízkosti Dračích králů protože páchli a chovali se neurvale. Existuje mnoho Dračích králů, ale ti nejznámější jsou čtyři. Ao Chin vládne Jižním mořím, Ao Guang Východním, Ao Jun Západním a Ao Shun Severním. Podle nejstarší tradice vládnou nad veškerým vodním životem a zjevují se jako vodopády vody, vodní tornáda nebo vodní gejzíry.

Bylo zvykem, mít v každé vesnici chám, nebo kapli zasvěcenou Dračímu králi. Pokud byly záplavy, nebo naopak období sucha, byly zde pořádány ceremonie, které měly Dračího krále uklidnit. I dnes je Dračí král uctíván po celé Asii.

Dračí králKaždý z Dračích králů žije v podmořském paláci v hlubinách moře, ukrytém v podvodních jeskyních. Do paláců se však dalo dostat jen skrze hluboké jeskyně v horách, nebo vzdálené ostrovy. Lidé je však moc nenavštěvovali. Pouze hrdinové, nebo ti co si neuvědomovali rizika, protože Dračí králové byli nebezpeční a agresivní. O tom vypráví i jedna stará Buddhistická legenda.

Buddhistický kněz našel vchod do podmořského paláce Dračího krále. Byl uchvácen krásou toho místa a jeho pompézností. Zahrady byly osázeny rostlinami a drahokamy, záclony ze svazků perel a stoly z nejdražších kovů. Kněz neměl slov a prohlížel si celou tu nádheru, dokud jej neoslovil hlas, který se jej optal, co chce. Kněz odpověděl, že touží pouze vidět Dračího krále a uctívat jej.  Hlas mu odpověděl, že žádný člověk nemůže pohlédnout v paláci do očí Dračího krále a ať tedy kněz vyjde nahoru na břeh, že se tam Dračí král zjeví v lidské podobě. Drak se zjevil v rudém šatu. Tam kde se zjevil, vybudoval kněz chrám, aby mohl Dračího krále uctívat. V tomto příběhu je patrná laskavá povaha Dračích králů.

Jiný příběh vypráví o Perlovém císaři. Perlový císař vládl nad Dračím králem a rozhodl se jej vyslat na jednoduchý úkol. Dračí král měl zajistit déšť ve městech i divočině. Perlový císař Nebes instruoval draka, že ve městech má pršet málo, zatímco v divočině hodně. Dračí král sletěl k prvnímu městu a tam si všiml věštce. Protože se ve své práci drak nudil, chtěl se trochu pobavit, a tak vzal na sebe lidskou podobu s tím, že se pobaví na věštcův účet. Drak je ale překvapen, když mu věštec řekne, že není člověk, ale Dračí král a písmeno od písmena zopakuje císařovi instrukce.

Dračí král v lidské podoběDrak se rozčílí, a aby věštec neměl pravdu, udělá opak toho, co měl nařízeno. Do divočiny přivolá lehký déšť, kdežto do měst hotové přívaly vody. Perlový císař, když se dozví o neuposlechnutí rozkazu, nechá draka potrestat.

Nejznámější příběh je ale o devíti synech Dračího krále. Chang-lung byl Dračí král, který na sebe vzal podobu člověka, začal žít lidský život. Za dynastie Tang se stal úředníkem císaře. Kvůli svým povinnostem byl povolán do Korey, kde se oženil a měl devět synů. Odešel do své staré vesnice a strávil hodiny rybařením. Poté šel navštívit blízký chrám, kde zůstával až do svítání. Domů se vracel promoklý na kost a třesoucí se. Manželka si z počátku ničeho nevšimla a tak se takto choval Chang-lung ještě několik týdnů. Až jí nakonec musel říci pravdu. Manželka byla rozzuřena, když zjistila, že je Chang-lung ve skutečnosti drak. Chtěl žít ve chrámu, aby ho lidé mohli uctívat, ale chrám už patřil jinému drakovi. Chang-lung jí vysvětlil, že už může udělat jediné, bojovat s konkurenčním drakem na život a na smrt. Věřil, že za pomocí svých devíti synů se mu podaří draka porazit.

Manželce řekl, že ho poznají podle rudé stužky, co bude mít v tlamě, zatímco konkurenční drak bude mít modrou. Chang-lung se před očima synů proměnil v draka a zaútočil na svého soka. Synové zatím začali do nepřítele střílet salvy ze svých luků. Drak byl vystrašený a poraněný, a tak se pokusil o útěk. Vyletěl z chrámu směrem k řece. Synové jej však pronásledovali a zdolali. Místu, kde zemřel, se začalo říkat Dračí doupě. Po smrti draka se devět synů proměnilo v draky. Dračí král Chang-lung se stal milovaným a uctívaným svými lidmi, protože jim pomohl v nesnázích.

Podle dalších legend, které tyto dračí syny obsahují, má každý z dračích synů zvláštní schopnosti, jinak vypadá a jinak se chová. Někteří učenci však říkají, že nebylo devět synů, ale devět generací synů. Soupis dračích synů se datuje kolem patnáctého století po Kristu do dynastie Ming. Prvním, kdo rodokmen sepsal, byl učenec Xia Zhaozhe, který ve své práci Wu Za Zu syny jmenuje. Taotie, Chi Wen, Suanni, Bi an, Bi Xi, Pu Lao, Ya Zi, Gong Fu, .

Dračí syn Jiao TuTaotie je zobrazován jako vlk, nebo tygr, je velkým jedlíkem, pojídá ďábly, duchy, zlé duše a nepřátele. Chi Wen má podobu ještěra bez ocasu, který hledí k nebesům a svým upřeným zrakem chrání před přírodními katastrofami. Také má moc přivolat déšť, skrz svá ústa ovládá vodu. V Číně se užíval i jako ochránce před ohněm, protože dokázal spolknout oheň, aniž by mu ublížil. Svou mocí chránil obydlí před potopami. Protože v Číně byly přírodní katastrofy na denním pořádku, byl častou ozdobou střech domů. Suanni vypadá jako sedící lev. Často sedí u vykuřovadel, protože se říká, že miluje jejich vůni. Tento syn lidem zajišťoval bohatství. Bi An je dalším synem, který na sebe bere podobu tygra. Je nejsilnější ze všech synů a také nejudatnější. Říká se, že Bi An miluje pomáhat lidem s jejich problémy. Pomáhá lidem před vězením a zajišťuje spravedlivý soud. Pro tuto schopnost byl častým motivem v soudních síních spolu s Chi Linem.

Nejstarším synem je Bi Xi, který má podobu želvy. Bi Xi díky své stavbě těla dokáže udržet těžká břemena, proto se užíval jako symbol pro těžké životní situace, které dokázal řešit. Proto byl často zobrazován na spodcích sloupů, zajišťoval jim tak stabilitu.Pu Lao vypadá jako dračí mládě. Zosobňuje sílu a moc. Stal se častým symbolem na zvonech, protože se traduje, že Pu Lao se obává jen velryb, které občas navštíví jeho domov na pobřeží, když se tak stane, začne Pu Lao zděšeně řvát, tak že to je všude slyšet. Ya Zi je nejnezkrotnější syn, má podobu bezrukého draka. Rád se pere a soupeří a má rád největší výzvy. Gong fu, nebo Ba Xia je naopak krotký, miluje vodu a hudbu. Proto je často zobrazován na strunných hudebních nástrojích. Byl symbolem sjednocení rodiny, která má nějaké osobní problémy. Posledním je strážný Jiao Tu, který stráží domy, paláce i svatá místa. V některých legendách je jím samotný Pi Yao.

Využití ve Feng shui

Dračí synové jsou universální symbol, protože mají každý jiné vlastnosti, dříve se v celém počtu užívaly v císařských palácích, aby přinesly veškeré blaho a štěstí císaři i celé zemi. Ve Feng shui se mohou užít všichni naráz, nebo samostatně. Každý se však hodí k něčemu trochu jinému.

Taotie je ochráncem, pojídá zlé energie. Často byl využíván, pokud člověk žil vedle zlé osoby. Aby před jejím vlivem chránil, směřoval jeho pohled k sousedovu domu. Pokud člověk potřebuje ochránit svůj obchod před zlými lidmi, doporučuje se umísti si Taotie do rohu stolu. Taotie se hodí i jako ochránce dětí, které se bojí spát, pro ochranu před nočními můrami dětí se umístí vedle postele.

Chi Wen pomůže majiteli uchránit rodinu i domov před nehodami. Chrání před požárem, před vytopením i velkým větrem. Nejlépe je umístit jej směrem ke vchodu. Suanni pomáhá lidem zbohatnout a naučí je správně šetřit. Umísťuje se do jihovýchodního rohu domu.  Bi An chrání před nespravedlností. Umísťuje se na jihovýchod.

Socha dračího syna ve Feng shui

Bi Xi přináší štěstí v životě a pomáhá ustát těžké životní zkoušky. Podle tradice, pokud se člověk dotkne Bi Xiho, dostane požehnání štěstím. Také pomáhá překonat nemoci a zajišťuje dlouhověkost. Umísťuje se na sever domu. Pu Lao representuje dračí sílu, pomáhá dosáhnout úspěchů v práci, získat autoritu před zaměstnanci, dosáhnout velkých cílů. Nejčastěji se umísťuje na pracovní stůl, na severozápadní roh. Ya Zi propůjčuje svou ohromnou sílu a vytrvalost. Pokud se v obchodě umístí ke dveřím, bojuje s konkurencí a zvyšuje úspěch firmy, také se může umístit v práci na stůl, aby odrazoval nepříjemné lidi. V domě se umísťuje před hlavní vstup, aby odháněl veškeré konflikty.

Gong Fu svou klidnou smířlivou povahou šíří energii, která urovnává hádky mezi členy rodiny. Pomáhá nastolit pohodovou atmosféru, ať už mezi sourozenci, rodiči a prarodiči, nebo rodiči a dětmi. Protože Gong Fu miluje vodu, je také skvělým ochráncem těch, kdo dělají vodní sporty. Nejčastěji se umísťuje směrem k hlavním dveřím, nebo do obývacího pokoje. Jiao Tu chrání domov před negativními energiemi a přeměňuje je na energie pozitivní. Umísťuje se před hlavní vstup. Obzvláště pomáhá před loupežemi.