Chi Lin OchranyChi Lin, někdy též nazývaní Čínští jednorožci, jsou bájná zvířata, která se objevují v Čínské mytologii. Stala se populárními a dokonce v některých tradicích vystřídal tygra, jako jedno z ušlechtilých zvířat světových směrů.

V Číně se stal symbolem dlouholetosti a dobrých zpráv.

Chi Lin OchranyChi Lin je zvláštní kombinací různých zvířat. Má zelenomodrou kůži s šupinami, kopyta a tělo koně nebo jelena, ocas medvěda a na krku dračí hlavu s jedním nebo více rohy.

Poprvé se toto bizarní stvoření objevuje v pátém století v knize Zuo Zhuan.  Velkého významu dosáhl v dynastii Chan ve spojení s moudrým Konfuciem. Tehdy se o něm tradovaly legendy, že se jedná o třímetrové zvíře, které vzdáleně připomíná jelena, nebo buvola, ale na svém čele má pouze jeden roh zakončený boulí. Podle Buddhistů když tento tvor kráčel krajinou, i přes svou ohromnou výšku a mohutnost, neublížil při chůzi žádnému živému tvoru, ani nepošlapal vegetaci. Tam kam vkročil, byl klid a mír, protože Chi Lin se živil pouze trávou. I přes to však měl roh ostrý jako nejnabroušenější kopí, se kterým mohl odhánět zlé duchy. Také se věřilo, že pokud se Chi Linův roh spálí, získá jeho majitel velkou magickou moc a mohl nahlížet do budoucnosti. Některé legendy dodávaly, že byl Chi Lin schopný chodit po vodě a dokonce létat.

Symbolem dlouhověkosti se stal, protože se dožíval až tři tisíce let. Jeho vyobrazení se používalo na hrobkách, protože se věřilo, že jeho vyobrazení chrání zesnulého před zlými duchy, které odhání svým magickým rohem a doprovodí jej na nebesa.  

Socha Chi LinaJak věky plynuly, tak se Chi Linova podoba měnila. Chi Lin se z ochránce klidu a míru změnil na ochránce moci a síly a jeho původní tělo jelena vystřídalo tělo lva s křídly. Lev je v Číně symbolem síly a moci, byl známi ochranní lvi Fu, kteří střežili chrámy, paláce a hrobky a lev jako symbol byl i původním znakem Čínských císařských vojáků. Tak se i stalo, že Chi Lin zaujal toto postavení a místo lva se na uniformy vyšívala jeho podobizna. Na druhou stranu dračí hlava představovala moudrost a duchovnost, kterou draci oplývají. Chi Lin byl vyobrazován i na císařských předmětech, protože se věřilo, že přinesou císaři dlouhověkost a štěstí.

Jméno Chi Lin vychází z somálského Geri, což znamená žirafa. Mnozí učenci věří, že právě žirafa byla předobrazem Chi Linovi. V 15. století se plavil Čeng Chea k břehům Indie, Arábie a Afriky. Odtud ke královskému dvoru přivezl spolu se zebrami a jinými exotickými zvířaty i žirafy. Číňané ihned v těchto stvořením poznali bájné Chi Liny. Císař pak prohlásil žirafy magickými tvory, kteří mu přinesou větší moc. Číňané právem považovali Chi Liny za žirafy, protože jejich dlouhé nohy jsou uzpůsobeny tak, že téměř nepošlapou trávu, jsou to velká stvoření jako draci a na hlavě dva výstupky, podobné rohům. Díky dlouhým nohám se také mohlo zdát, že umí létat a chodit po vodě, tak jak tvrdily folklorní příběhy. Učenci také poukazují na podobnost slova Chi Lin a Girin, žirafa v čínštině, nebo Kirin v japonštině. Faktem však je, že spojení Chi Lina a žirafy vzniklo až v pozdějších epochách.

Chi Lin jako žirafaSlovo Chi Lin spojuje v sobě znaky pro muže i ženu. Starověké malby zobrazovaly samce známého jako Ki, s hladkou srstí a lvími tlapami. Lin, samičí Chi Lin měla na svém těle šupiny a na nohou kopyta. Oba měli na zádech lví hřívu. Ve vyobrazení mužského a ženského Chi Lina se i zrcadlí jejich charakter. Mužský Ki měl v sobě lví udatnost a bojovnost, zatím co Lin vytrvalost a laskavost.

V Čínské mytologii je mnoho jednorožců a každý se trochu lišil. V nejstarších mýtech byli jednorožci nebezpečná stvoření podobná našim drakům. Věřilo se, že jsou to agresivní tvorové zlé povahy, kteří pojídají oheň. Napadali pocestné svým ostrým rohem, ale pouze ty, kteří nebyli dobrého srdce. Jednorožci nikdy neubližovali nevinným.

Jedním z prvních mýtů, kde se Chi Lin objevuje v podobné úloze, je mýtus o soudci Gao Yaovi. Gao Yao byl oddaným právu a pořádku, a aby nikdy neodsoudil nevinného, vlastnil Chi Lina. Chi Lin mu mohl snadno říci, který podezřelý je vinný a který nevinný.

Po nástupu Taoismu, Konficiánství a a později Buddhismu se stali symbolem štěstí. Roh už nebyl dlouhý a nesloužil k proklání hříšníků. Stali se mnohem mírnějšími tvory, kteří předpovídali, kdy se narodí nový moudrý a nadaný vládce.

Podle jednoho příběhu o Konfuciovi jeho matka často chodila do chrámu, aby se modlila za početí syna. Jednoho dne k ní když se modlila u oltáře, přistoupil Chi Lin a položil jí hlavu do klína. Žena začala Chi Lina hladit a přitom si všimla malé nefritové tabulky v jeho ústech. Tabulka byla popsána symboly, které žena neznala a nerozuměla jim. Uvázala na Chi Linův roh stužku a šla domu. Její manžel nápisy na tabulce rozluštil a zjistil, že pojednává o zrození čistého dítěte, až starý císař zemře. To dítě se pak stane králem bez trůnu. Žena začala navštěvovat chrám ještě častěji v naději, že Chi Lina opět potká, ale ten se už neukázal. Nakonec žena porodila syna Konfucia. Jeho myšlenky se staly základem celé vládnoucí Čínské společnosti a tak se proroctví naplnilo. Konfucius se stal králem bez trůnu.

Tradiční vyobrazení Chi Lina z 18. stoletíChi Lin se v příběhu opět objeví, až když už je Konficius stár, zrovna píšící jednu ze svých známých knih. Když zrovna byl v polovině práce, do jeho domu přišel přítel a sdělil mu, že v nedalekém lese zastřelili lovci Chi Lina. Když Konfucius viděl mrtvé zvíře, poznal matčinu stužku obtočenou kolem jednorožcova rohu a  uvědomil si, že ho čeká brzký skon.

Chi Lin se stal i jedním z posvátných zvířat světových stran. Dle jednoho starověkého mýtu byl na začátku celý vesmír ve vejci. Nebesa i země nebyly odděleny, hvězdy a planety byly jedním, pak se vejce rozbilo a vylil se ven Chaos. Do tohoto chaosu přišel první bůh Pan Ku. Celých 18 000 let mu trvalo stvořit vesmír, tak jak jej známe. A v tomto díle mu pomáhala čtyři posvátná zvířata. Drak, fénix, želva a jednorožec. Když Pan Ku zemřel, všechna zvířata se rozprchla do různých míst a stala se ochránci těchto skrytých říší.

V dobách Konfucia byli jednorožci nazýváni Xie Zhi a tak jako v mnohem starších dobách i zde byli symbolem spravedlnosti. Proto byly soudní budovy hojně zdobeny motivy s jednorožci. Mělo to symbolizovat dobrotu a spravedlnost, která v soudní síni musí panovat. Symboly jednorožců byly i na soudcovských čepicích a oděvech.

Chi Lin je spojen i s plodností. Jednorožec byl důležitou součástí každé posvatební noci. Rodiče vyzdobili většinou ložnici novomanželů vyobrazením nevěsty, jak svírá dítě a jede na jednorožci.  To mělo zajistit plodnost novomanželům a hladký porod. Spojení rohu s plodností je zjevné a známé i po Evropě.  V Buddhismu byl často Chi Lin zobrazován s Knihou zákonů.

V dynastii Ming, která se datuje od třináctého po sedmnácté století, vzniklo rozdělení jednorožců do několika různých stvoření. Xinu, překládaný jako nosorožec byl neohrabané flekaté zvíře s tělem krávy, které mělo na hlavě jeden velký roh. Xinu se stal emblémem vojenských úředníků s nižší pravomocí.

Dalším jednorožcem, který vznikl v dynastii Ming, byl například Bei Ze, měl však na své dračí hlavě dva rohy nohy lva a Chi Linův ocas.

V dynastii Chin, která trvala od sedmnáctého do dvacátého století, se jednorožci opět začali měnit do nebezpečných a bojovných zvířat. Byli popisováni jako psí stvoření s velkými zuby a drápy s ocasem buvola a krátkým rohem na hlavě.

Využití ve Feng shui

Chi Lin symbolizuje dlouhý život, radost, štěstí, moudrost a příchod dobrého do našeho života. Jeho roh chrání rodinu majitele před zlými silami a neštěstím. Chi Lin je svému majiteli zcela oddán a bez váhání se pustí do jakéhokoliv problému. Tak jako před tisícem let i nyní odhání svým rohem zlé duchy od domovů. Tradice říká, že Chi Linové mají nejvyšší královský status ze všech strážců ve Feng shui.  

Většinou se Chi Lin umísťuje v páru a symbolizuje harmonii Jin a Jang. Takto umístění Chi Linové se dávají před vchod do domu, nebo pracoviště. Chrání tak dům před zloději a zlými lidmi. Samec většinou ve svých tlapách drží kouli, symbol světa a kosmu a jeho ochranu, kterou nad ním drží. Samice drží potomka, symbolizuje ochranu a lásku.

Sochy páru Chi Linů ve Feng shui

Říká se, že samec vládne kosmických dechem draka a tuto energii pak vlévá do obydlí majitele. Ten je pak obdařen dlouhověkostí, bohatstvím, úspěchem a moudrostí draků. Pro rodiče zajišťuje i poslušnost ze strany dětí.

Samice chrání vše, co majiteli náleží. Mýty říkají, že pokud se jí člověk podívá do očí, přinese mu štěstí a zdraví. Napravo se umísťuje samice a nalevo samec.

Pokud chceme ochránit své pracoviště a zlepšit si práci, je dobré umístit Chi Liny na pracovní stůl směrem ke dveřím. Chi Linové jsou i užíváni na rozptýlení negativních energií, takzvaných geopatogenních zón, které v domě máme. Pokud Chi Liny umístíme na tato místa, Chi Linové negativní proudění změní na pozitivní.

Chi Lin se může umístit do domova jako soška, ale i jako obraz, pokud chceme zajistit plodnost, umístíme si Chi Linův obraz do ložnice, ale pouze obraz. Chi Lin se nesmí umísťovat do kuchyně a koupelny.

Chi Lin se vyobrazuje často i bez své družky. Někteří majitelé mají malého Chi Lina zavěšeného na klíčích jako přívěšek. Takto funguje jako aktivní ochránce a dárce zdraví a dlouhověkosti.

Pokud chceme kariérní růst, umístíme sošku Chi Lina na sever. Ze severu bude Chi Lin přinášet štěstí a nové příležitosti pro obchod a práci.  Na jihozápad umísťujeme Chi Lina, pokud chceme přinést do domova energie zajišťující štěstí v lásce a početí. Pokud chceme pomoci dětem v soustředění a lepších výsledcích ve škole, umístíme sošku na severovýchod.