Hrobky MingPeking, hlavní město Čínské lidové republiky, je město bohaté na kulturní a historické památky, přesto je moderním, živoucím a rušným velkoměstem s mnoha moderními lákadly pro návštěvníky, je to místo, kde se bez nadsázky potkává historie s dneškem. Co vás zcela jistě ohromí, jsou hrobky z období dynastie Ming… Letem, světem, trošku z historie… Peking byl význačným městem již ve čtvrtém tisíciletí před naším letopočtem, proto přímo oplývá památkami. Už z těchto časů nám předkové zanechali mnoho zajímavostí, jako jsou například hrobky vystavěné za vlády dynastie Ming.

Pravděpodobně největším turistickým lákadlem je například Chrám nebes, Zakázané město, Náměstí nebeského klidu, či Čínský letní palác. My se dnes budeme věnovat právě jedné z nejstarších pamětihodností, a to hrobkám dynastie Ming. 

Čínský název je Shisan-ling a znamená přesně: třináct hrobek. Je místem odpočinku třinácti císařů a dvaceti tří císařoven. Pro zajímavost, právě císař Zhu Di z dynastie Ming ustanovil Peking hlavním městem v době jeho vlády.

Hrobky Chang-ling a Ding-ling

Výše jmenované hrobky se nacházejí ve společnosti ostatních, je jich celkem třináct, v poklidném údolí, které si vládcové dynastie Ming vybrali pro spočinutí svých těl. Nejstarší a vlastně vůbec největší hrobkou je hrobka Chang-ling, která patřila císaři Jung – lemu a v překladu znamená ,,nádherná,“což opravdu vystihuje její krásu. Naneštěstí pro milovníky historie není stále odkryta. Ale císař i se svojí císařovnou, kteří zde odpočívají, by určitě měli jiný názor, a tak je nechme v klidu snít, a podívejme se na druhou nejvýznamnější hrobku, a to hrobku s názvem Ding-ling.

Patřila císaři Wan-limu a jeho dvěma císařovnám a je zatím jediná, která je odkryta pro veřejnost. Zabírá plochu větší než jeden kilometr a tvoří ho pět síní. Můžeme zde shlédnout množství replik původních uměleckých předmětů a rozhodně stojí za prohlídku.

Kudy tudy do údolí?

O rozhodnutí navštívit tyto hrobky, či ne, nemusíte dlouho přemýšlet, alespoň pokud máte v úmyslu vypravit se k Velké čínské zdi, protože tohle kouzelné údolí se nachází přímo na trase Peking – Zeď.

Posvátná cesta, Cesta duchů, která začíná mramorovou bránou, je lemována třiceti šesti kamennými sochami znázorňujícími zvířata, bájné tvory, vojáky i obyčejné lidi. Ve středu Shisan-ling se vypíná sloup z bílého mramoru s vytesanými znaky starý přes čtyři sta padesát let. Projít touto cestou, vedoucí k oněm třinácti hrobkám, je zážitek sám o sobě, nemluvě o návštěvě hrobky Ding-ling na závěr.

Cesta k hrobkámHrobka v PekinguMuzeum hrobekHroby dynastie Ming v PekinguNajdete zde také spoustu sochAlej soch na cestě k hrobkám