LhasaTajemná Lhasa… Toto věčné město si zachovává svoji staletou tvář i přes zásahy moderní doby a snahy čínských politiků. Po dlouhý úsek dějin byl vstup do Lhasy zvnějšku zakázán, snad proto nám má stále co nabídnout. Lhasa se rozkládá na náhorní plošině, stejně jako celý Tibet, v nadmořské výšce 3800m. Je obklopena horami vysokými až 5000 m! Je hlavním městem stejně tajemné tibetské oblasti v Čínské lidové republice. Hlavní město obývá okolo dvou set tisíc lidí, je centrem budhismu v Tibetu a také odvěkým sídlem Dalajlámy, který je ovšem v dnešní době nucen pobývat v exilu v Indii.

Sedm let v Tibetu s Bradem Pittem? Kdo by odolal?

Snad každý druhý člověk zná vynikající film Sedm let v Tibetu s Bradem Pittem v hlavní roli, na motivy bestselleru Heinricha Harrera, popisující azyl, kterého se mu dostalo během druhé světové války právě ve Lhase a jeho přátelství s nynějším dalajlámou Tändzinem Gjamccho, které trvalo až do Harrerovy smrti v roce 2006. Věřím, že mnoha lidem právě tento film či kniha otevřely dveře k zájmu o buddhismus, tibetské zvyky a hlavně duchovní poselství dalajlámovo.

Nepřístupná Potála se otevírá turistům

Staletí byla Potála, v překladu Budhova Hora, sídlem dalajlámů až do roku 1959, kdy po zabrání Tibetu Čínou byl poslední, a to čtrnáctý dalajláma, donucen k odchodu ze země. Až do této doby byl vstup cizincům zakázán. Ovšem dnes je vše jinak. Pokud se necháte zlákat a zatoužíte po návštěvě tohoto paláce, budete coby turisté vítáni. Připravte se na majestátní pohled. Třináctipatrová Potála dominuje městu Lhasa se svými tisíci komnatami a desetitisíci svatyní a soch. Monumentální stavba se zlatými střechami a okny geometrických tvarů je nádhernou ukázkou tibetské architektury a dodnes se jí moderní stavitelé nechávají inspirovat. Sloužila převážně jako zimní palác a plným právem se nachází na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Který palác ukrývá poklad dalajlámů?

Stále mluvíme o posvátné Potále. Tato stavba se skládá ze dvou paláců, ale pokud se rozmýšlíme kam nejdříve, nemáme na výběr. Chceme-li navštívit Rudý Palác, musíme projít Bílým Palácem, nazvaným podle svých zářivých obílených zdí, protože tato stavba je takříkajíc palác uprostřed paláce. V Bílém Paláci se touto dobou nachází muzeum hojně navštěvované turisty. Oproti tomu v Rudém Paláci dodnes probíhají bohoslužby, je zde uloženo mnoho budhistických spisů a v hlavním sále odpočívají těla několika dalajlámů. A poklad? Opravdu existuje, je zde uložen a má nevýslovnou hodnotu, obsahuje nejen množství zlata a drahokamů, ale i umělecké předměty nesmírné historické ceny, kterou snad ani není možné vyčíslit.

I dalajláma se měl kam v horkém létě uchýlit

Norbulingka. Tento palác, z části umístěný na jezeře a z části obklopený nádherným parkem, sloužil od osmnáctého století jako letní sídlo dalajlámů. Oproti majestátní Potále je mnohem menší, ale také příjemnější. Nachází se zde i malá zoologická zahrada pro zvířata, která dostal dalajláma darem a také zde pro něj vybudoval již zmíněný Heinrich Harrer promítací sál. Norbulingka je situována kousek na západ od Potály. A není divu, že je zapsána na seznamu UNESCO, ovšem jako součást palácového komplexu Potála.

Co dále může Lhasa nabídnout?

Myslíte, že prohlídkou Potály a Norbulingky jsou vyčerpány veškeré zajímavosti ve Lhase? Samozřejmě, že ne. Kromě návštěvy chrámu Jokhang, který je považován za nejposvátnější místo pro tibetské poutníky, a z jehož střech je dokonalý výhled na Potálu, se nesmíme zapomenout zmínit o klášteře Sera, či o klášteře Drepung, který býval sídlem dalajlámů před vznikem paláce Potály. Musíme se také zmínit o poutních cestách Lingkhor a Bankghor a také mnoha dalších chrámech a klášterech v okolí města. Pokud Lhasu navštívíte, jistě vám tento výjimečný zážitek zůstane nadosmrti v živé paměti…

Pohled na LhasuOkolí LhasyLhasaLhasaLhasa - DrepungLhasa - JokhangChrám JokhangNorbulingkaPotálaPotálaLhasa - SeraLhasa - Sera