Tsai Shen bůh bohatství a prosperityTsai Shen je jedním z božstev přinášejících bohatství a prosperitu. Byl znám i jako Hvězdný bůh bohatství nebo Bi Gan.

Tsai Shen ve Feng Šuej je nejvyšší strážce nebeských pokladů nebo ministr pro bohatství na Nebesích.

Tsai Shen bůh bohatství a prosperityTsai Shen patří do skupiny božstev bohatství a prosperity. Tato božstva si získala velkou popularitu za dynastie Ming a Čching. Tehdy byla nejuctívanějšími božstvy vůbec. Lidé odpradávna chtějí žít šťastný život, to patří k touze každé lidské bytosti, a aby mohl žít člověk šťastně, musí mít za co se stravovat. Proto se lidé začali modlit i k božstvům bohatství, která se zařadila po boku dalších božstev štěstí.

Tsai Shen byl skutečnou historickou postavou, poprvé se objevuje v legendě z dynastie Song, kde je spojen s význačnou osobností Bi Gana. Bi Gan byl znám v dynastii Shang, jako vlivný syn Wen Dinga, a strýc posledního krále Shangské dynastie Zhou Xina. Král byl zkorumpovaný a špatný vladař a Bi Ganovy rady o zlepšení svého charakteru a vlády jej rozčílily natolik, že Bi Gana nechal popravit vyjmutím srdce, také se traduje, že Bi Gan nestranně rozděloval císařův majetek mezi prostý lid. Bi Gan byl posmrtně titulován jako Jedna ze tří ctností.  Po smrti Bi Gana lidé věřili, že šlo o skutečně ctnostného a výjimečného muže, který nehleděl na své štěstí, život ani bohatství, a pro své kvality se stal známým jako Tsai Shen, bůh bohatství a prosperity.

Tradiční zobrazení Tsai Shena se svitkemDo dnešních dnů se v Číně slaví svátky na počest tohoto zbožštělého muže. 22. července se slaví festival božstva bohatství, je to den, kde se měl podle legend Bi Gan narodit. Za vlády dynastie Ming byl ve městě Zhu Cheng dokonce vystavěn tomuto bohu chrám. Chrám stojí dodnes a lidé sem chodí, aby se modlili za bohatství, štěstí v životě a prosperitu. Jako i některá jiná božstva, tak i Bi Gan se stal součástí rodinných rituálů. Největšího nárůstu těchto praktik se mu dostalo za dynastie Čching. O generace později se začala forma uctívání měnit, ale stále přetrvávaly festivaly na počest Bi Ganova narození. Tento svátek téměř vymizel v minulém století, ale ještě v 80 letech byl znovu oživen a nyní se slaví ještě rozsáhleji, než kdy dřív. Tento svátek je nejrozšířenější v Zhu Chengu.

 Připomíná oslavu nového roku v západní kultuře. Od rána se zapalují vonné tyčinky a do nebes se odpalují ohňostroje. Všichni pracují na obětních pokrmech pro Bi Gana. Vše nabírá na intenzitě v 18 hodin, kdy celé nebe ozáří salvy ohňostrojů a rodiny zapalují doma svíce, vonné tyčinky a přinášejí obětní pokrmy, jako pečené kuře, vajíčka, ovoce, ořechy. Ti bohatší pak prasečí hlavy, ryby a ovoce. Stařešina rodiny pak začne rituálně pálit posvátné svitky, poté se přidají ostatní a spolu se klaní před sochou Bi Gana. Po tomto rituálu je ještě odříkána modlitba, kde rodina prosí o bohatství, zdraví a štěstí. Celý rituál trvá zhruba dvě hodiny a sjíždí se na něj všichni členové rodin. Druhým svátkem, kde je Bi Gan hojně oslavován je Nový rok. Číňané věří, že pokud vzývají Tsai Shena v tento den, požehná jim bohatstvím v nadcházejícím roce.

Bi Gan sice prošel silnou přeměnou napříč časem, ale pro svou nenásilnou povahu neprošel tak velkou transformací, jako například Kuan Kung, který se z démonického válečníka postupně stal bohem bohatství a obchodu. Bi Gan má blízko k jiné historické postavě, a to Budaiovi, nebo též zvanému Hotei, který byl žijícím buddhistickým mnichem, který, jak se tradovalo, chodil mezi chudými a těm dával veškerý svůj majetek. Nejznámější mýtus, ve kterém Bi Gan vystupuje, je mytologickou versí o tom, jak ztratil své srdce. Jednoho dne vyčte Bi Ganovi z kostí věštec Jiang Ziya nemilou budoucnost. Podle věštby z kostí Bi Gan brzy zemře. Na ochranu dal tedy věštec Bi Ganovi kouzlo na ochranu. Jednoho dne pořádal král Zhou hostinu. Na ni pozval i nějaké Nesmrtelné. Král byl jejich návštěvou nesmírně poctěn. Bi Gan se ale necítil v přítomnosti těchto lidé příjemně, něco mu na nich nesedělo. Jeho podezření se naplnilo, když jeden opilý Nesmrtelný zavrávoral a odhalil tak svůj liščí ocas. Bi Ganovi došlo, že to nejsou vůbec nesmrtelní, ale ohavní liščí duchové. Bi Gan se poté se skupinou vojáků vydá po stopách liščích duchů, najde jejich hnízdo a všechny je pobije. Zatím hlavní konkubína krále a jedna z liščích duchů řekne králi, že měla infarkt, a jen srdce Bi Gana jí může pomoci. Bi Gan rychle spolkl kouzlo, které mu dal věštec, vzal své srdce a vyndal je ze svého těla. Potom je donesl králi. Z rány neukápla ani kapka krve a Bi Gan kupodivu na následky zranění nezemřel. Místo toho odkráčel z paláce a šel domů, aniž by se ohlédl.

Tsai Shen na svém tygruKdyž byl jen pár kroků od prahu domova, zakřičela na něj zezadu obchodnice „Hej, levné zelí bez stonků!“.  Bi Gan se otočil a zeptal se „Jak může být zelí bez stonků?“ žena na Bi Gana upře ohyzdný pohled a odvětí zlým hlasem: „Máte pravdu pane, zelí nemůže žít bez stonků, jako člověk nemůže žít bez srdce.“. Bi Gan pak padl na zem a zemřel. Žena byla ve skutečnosti zlým duchem. Poté co zemřel, začali mu obchodníci skládat úctu, jeho portrét si věšeli v obchodech. To také symbolizovalo přísahu samotným nebesům, že budou vždy poctivými obchodníky. Podle jiné legendy Bi Gan nezemřel a dostal se zpět ke věštci, který mu dal lék. Bi Gan pak uprchl z království do lesa spolu se svou manželkou, dětmi a jměním. Poté pokračoval ve své štědrosti a svůj majetek dál rozdával mezi lid. Žil tak dlouho, že nakonec došel osvícení na hoře.

Některými učenci je Tsai Shen spojován i s postavou Luxinga, jednoho z Tří bohů štěstí a s osobou Shi Fena, učence z 2. Století před Kristem, který byl oblíbencem císaře Jinga, ten jej udělal vysokým úředníkem na královském dvoře. Tsai Shen je občas ztotožňován i s Zhao Gongmingem. Zhao Gongming byl přítelem generála Wen Zhonga, který stál na straně krále Zhoua z Shangské dynastie. Jednalo se o taoistického poustevníka, který vládl magickou mocí. I přes to, že byl král Zhou strašný vládce, tyran a špatný člověk, stál při něm i Zhao Gongming, který jednoduše nechtěl nechat svého přítele generála Zhonga na holičkách. Na bojišti vzplála ohromná bitva, objevili se zde démoni, duchové a jiné mytické postavy z čínských legend. Zhao Gongming neohroženě vyjel na bojiště na svém černém tygru a začal na nepřátele házet perly, které vybuchovaly jako bomby.

 Zhao GongmingNepřátelský vojevůdce zjistil, že proti magické moci Zhao Gongminga je příliš slabý a rozhodl se bojovat jinou cestou. Nechal se od taoistického mistra Lu Yaa naučit magii a poté provedl rituál a Zhao Gongminga zabil. Válka dál zuřila a dynastie Shang padla. Zhao Gongming byl na Nebesích zbožštěn za své zásluhy v bitvě a byl mu dán božský titul a byl jmenován presidentem nebeského Ministerstva bohatství.

Tsai Shen je většinou vyobrazen v oblečení vysokého úředníka rudé barvy, která mimo jiné symbolizuje štěstí. V ruce svírá svitek se svým jménem a má černý dlouhý plnovous. Na hlavě má ministerskou čapku a na róbě symbol štěstí. Pod nohama má hromady stříbrných nebo zlatých ingotů. Někdy je zobrazován, jak drží meč nebo kovovou tyč, sedíce na černém tygru, nebo koni. Takto zobrazen symbolizuje nejen bohatství, ale i ochranu. Tygr je zvíře, které je energické, vzbuzuje respekt a vyhrává bitvy, je symbolem moudrosti, ale také velké nezkrotné síly. Svým mečem Tsai Shen odhání zlé duchy a démony.

Tsai Shen se stal populárním božstvem prosperity a je populárním až dodnes. Dle folklorních příběhů se stal později tento zbožštělý člověk ochráncem pokladů Nebes. Říká se, že může svým oblíbencům přinést nezměrné bohatství. Je uctíván jak mezi Taoisty, tak i Buddhisty.

Využití ve Feng shui

Tsai Shen, jakožto nejvyšší strážce nebeských pokladů nebo ministr pro bohatství na Nebesích je ideálním božstvem široce uctívaným po celé Číně za účelem zvýšení příjmů a prosperity. Takto se dostal i do tradice Feng shui. Stal se patronem obchodníků, kteří v něm viděli vzor.

Již od starých časů se sochy Tsai Shena umísťovaly blízko vchodů, věřilo se, že přivábí bohatství, prosperitu a štěstí a ochrání místo před zlými duchy a démony. Pokud má v ruce Tsai Shen meč, je lepší jej umístit přímo naproti vchodu. Ozbrojen mečem a jedoucí na tygru je ještě lepším válečníkem a obranářem.

tsai shen  Soška Tsai Shena ve Feng shui

  Tsai Shen je skvělým božstvem pro každého, kdo chce do svého života přinést více peněz a také pro každého, kdo chce, aby jeho business vzkvétal. Tsai Shen se umísťuje do jihozápadní nebo západní oblasti domu, nebo kanceláře. Zde chrání celou rodinu před chudobou a přináší energie, které do života vlévají příležitosti a bohatství.  Pokud se umístí Tsai Shen do kanceláře nebo obchodu, pomáhá lákat větší zástupy zákazníku, zvyšuje prodej a příjem.  V severozápadní části domu pomáhá tento bůh bohatství s hledáním dobrých pracovních příležitostí.

Tsai Shen je jedním z nejváženějších bohů, je samotným nebeským pokladníkem, proto by se s ním mělo jednat s úctou. Nedoporučuje se umísťovat jej do kuchyně, koupelny, nebo ložnice. Na jeho počest je možné mu na jeho narozeniny zapálit vonné tyčinky a přinést nějaké jídlo, tak jako to dělají Číňané již celá staletí, věří, že si jejich oběti Tsai Shen všimne a přinese jim velké bohatství. Také je možné umístit Tsai Shena na pokladnu, jakožto nebeský strážce pokladů bude strážit veškerý majetek před zloději a negativními vlivy.{jcomments on}