Slon symbol moudrostiSlon je statné zvíře, které má zvláštní vzhled, mohutnou postavu a pro mnoho národů světa se stalo nepostradatelným pomocníkem. V Číně je slon váženým tvorem, který je spojen s moudrostí, sílou, štěstím a rozumem.

Slon symbol moudrostiSlon má pár nej v živočišné říši. Je největším suchozemským savcem, a tedy i nejtěžším. Mládě váží kolem 100kg ihned po narození. Ti největší sloni váží v dospělosti i 12 tun. Dožívají se na savce enormního věku kolem sedmdesáti let a samice mají nejdelší dobu březosti mezi veškerým suchozemským životem. Březí jsou 20-22 měsíců. Nejcharakterističtějším znakem pro slona je jeho chobot, ten dokáže bez většího úsilí zvednout předmět o tíze jedné tuny. Chobot slouží jako nos i ret zároveň, používá se jak k získání potravy, tak i na ochlazování . Sloni si chobotem házejí na tělo písek nebo vodu a tím jej ochlazují. Dalším charakteristickým prvkem se staly kly, kvůli kterým byli sloni v minulosti nezřízeně loveni. Přes svůj celkem děsivý vzhled jsou sloni mírumilovná zvířata, která se živí rostlinnou stravou, tu dokážou konzumovat i 16 hodin v kuse. Takový vzrostlý slon dokáže za jeden den sníst až 320kg zeleně a vypít až 200 litrů vody.

V Číně žije slon indický, který je o něco menší. Má menší uši a celkově není tak mohutný jako jeho příbuzný slon africký. Zoologové věří, že je to právě Slon indický, kdo má blíže k původním mamutům. V Číně se nacházeli sloni převážně v nejjižnějších částech země, blízko hranic s Barmou a Laosem. V nynějšku jsou v Číně velké snahy o záchranu populace. Lidé se stěhují z jejich přirozených lokalit, aby se zamezilo přílišnému střetu. Potěšující zprávou je, že v dnešních dnech populace v Číně vzkvétá nejlépe na světě, rodí se čím dál více mláďat a některé populace migrují z Laosu.

Slon indickýSloni žijí v menších skupinách, které mají přísnou hierarchii a migrují po stále stejných trasách. O slonech se traduje, že mají perfektní paměť, protože si pamatují i po letech, kde mohou najít vodu nebo potravu. Co dokazuje enormní inteligenci slonů, je jejich truchlení za mrtvé tvory, nejen za své druhy. Vědci, kteří zasvětili svůj život studiu slonů v přirozeném prostředí, slon zažívá silné emoce, když se setká s kostmi uhynulých zvířat, hlavně pak slonů, i přes to, že jsou nepříbuzní. Slon u takového kosterního pozůstatku dlouho přešlapuje a dotýká se kostry chobotem a na důkaz úcty se chová v blízkosti ostatků velice tiše. Podobný rituál sloni provádí, pokud zemře člen stáda. Přeživší členové se od mrtvého druha nemohou odtrhnout a dotýkají se ho chobotem. Také se říká, že se sloni páří pouze ve vodě, aby měli soukromí. To vše dokazuje, že sloni jsou neuvěřitelně inteligentní a citlivá stvoření.

V Číně žil podruh slona indického, slon čínský, žil ve střední a jižní Číně před 14. stoletím před Kristem, byl však zcela vyhuben.

Sloni ve své dospělosti, kdy se z nich stávají kráčející hory, nemají přirozené nepřátele, jediným nebezpečím ze strany zvířat jim je v mládí tygr. Sloni se stali rozšířeným zvířetem po celé Asii, nejvíce však v Číně a Indii. V Asii byli sloni uctíváni jako bohové, například Ganéša, sloužili jako dopravní prostředky králům, byli užíváni na těžké práce farmářům, lesníkům, ale i a proslavili se jako válečná zvířata.

Tradiční zobrazení blíého slonaPrvní využití slonů je dochováno z Indie z třetího tisíciletí před Kristem. Stéla z Mohenjo-Daro zcela jasně zobrazuje slona s jezdeckou pokrývkou na zádech, jiné podobné nálezy i ukazují, jak se sloni krmí z krmítek. Historici se domnívají, že trend domestikace slonů přišel z jihovýchodní Asie, kde bylo silné zalesnění a hojnost slonů. První doklady o využití slonů v Číně jsou z 4. století po Kristu, kdy byli čínskému císaři posláni osedlaní sloni jako výraz vděčnosti. Pak se stali v Číně sloni důležitými pomocníky na polích i jako honosné symboly císařského dvora. Nejvzácnější a nejžádanější byli „sloni velcí jako zasněžená hora v barvě Měsíce“. Jednalo se o albínské slony, které byli dle legend těžké ochočit a bylo potřeba mnoho financí, aby se jim dal zajistil spokojený život.

Sloni se stali i rozšířeným symbolem. Cesta vedoucí k hrobkám císařů dynastie Ming byla poseta sochami sedících i stojících slonů. Mnoho bezdětných žen věřilo, že pokud zaklíní na zádech jednoho z těchto slonů kámen, porodí chlapce.

Díky masivnímu rozšíření slonů do běžného života, začaly po celé Asii pronikat i do náboženské symboliky. V Hinduismu najdeme hned několik slonů. Asi nejznámějším je bůh Ganéša, který je jedním z nejpopulárnějších bohů Hindů dodnes. Jedná se o zavalitého člověka s hlavou slona. Je považován za toho, kdo odstraňuje překážky v cestě. Některé mýty však to, že Ganéša měl dříve hlavu lidskou, ale vždy z nějakého důvodu přijde o svou hlavu a je nahrazena sloní. Je též znám jako bůh obětování, protože obětoval jeden ze svých klů.

Sloni vystupují i v mýtu o stvoření světa. Říká se jim Světoví sloni, tato mytická stvoření podpírají svět, jako bůh Atlas na zádech gigantické želvy.  Podle legendy jsou čtyři sloni strážci čtyř světových stran, a pokud zatřesou svými těly, na zemi zavládne zemětřesení. Želva je nazývána Chukwa a Maha-pudma je slonem, který svět podpírá.

Slon Airâvata V Indii je i mýtus o voze Indry, který byl nebeským sloním králem. Airâvata byl znám jako slon s křídly. Předkové Airâvaty byli lidé, ale protože božstva ve starých dobách disponovala možností přeměnit se v jakékoliv zvíře nebo se zrodit jako zvíře, mohl se narodit lidskému bohu sloní syn. Podle jiného mýtu o zrození Airâvaty, se zrodil z vířícího Mléčného oceánu, když dospěl, měl čtyři kly. Airâvata je také dle jedné z tradic jedním ze strážců čtyř světových směrů.

Sloni se nejvíce začali rozmáhat mezi osmým a čtrnáctým stoletím po Kristu. V té době se sloni používali jak pro vojenské účely, dokázaly přepravit velké množství vojáků, ale také pro stavební účely, mohli táhnout velké kamenné bloky, pro stavbu chrámů, nebo těžké klády. Také se hojně začali používat v obchodu pro přepravu zboží, takto se často přepravovala rýže z rýžových polí do královských sídel. V té době se začali nejvíce rozmáhat již vzpomínaní bílí sloni. Pro bílé slony se dokonce vedly bitvy. Jedna bitva byla mezi králem Mahachakrapatem a králem Barmským, příběh praví, že královna Suriyothai dovedla svého slona mezi slona manžela a Barmského krále. Tímto odvážným činem zachránila jeho a dceru, ale přišla o svůj život.

Příběhy o slonech jsou známy napříč celou Asii a jejími náboženstvími. Vystupuje i v čínské buddhistické legendě, kdy se sám Buddha změnil ve slona. V čínských textech však vystupují sloni nejčastěji jako společníci slavných osobností. Jezdili na nich hrdinové, válečníci i králové. Například Žlutý císař měl slonovinový vůz tažený draky a slony. Slon vystupuje i v příběhu o Pu Xianovi. Skutečném bodhisattvovi, který žil někdy kolem osmého století po Kristu. Byl znám jako průkopník Tantrického buddhismu v Číně. V jednom příběhu se střetává s bílým magickým slonem, který se mohl přeměnit do podoby člověka. Slona porazí a poté si jej ochočí, od té doby je zobrazován jak jezdí na bílém slonu. Jiný příběh je o lovci, který zabije příšeru, která loví slony. Jeden z přeživších slonů je mu tak vděčný, že ho zavede na místo, kde je více než 300 klů.

Existuje i legenda, proč se městu Nanning říká Město pěti slonů. Chin Shi Huang chtěl zabránit povodním v jižní Číně. Jednoho dne měl sen, kde viděl létat starce ve vzduchu. Ten se pak změnil ve stonožku a bambusový bič, který měl použít, aby zkrotil stádo nesmrtelných slonů a navedl je na jih, tím povodeň zastaví. Poté ve snu šel a slony navedl na místo. Na místě uslyšeli kokrhat kohouta a bambusový bič se rázem stal zpět stonožkou, protože se obával, že bude snezen, stonožka utekla. Císař, protože už neměl bič, nemohl ani ovládat slony a ti zůstali bez hnutí stát. Poté se císař probudil. Řekl svým vojákům ať jdou na místo kde se sen odehrával, tam bylo pět nových hor, co vypadaly jako sloni a od té doby ty hory bránily záplavám.

Slon se stal pro své nesporné kvality a úžasný charakter symbolem moudrosti a rozumu. Je velice inteligentním zvířetem, které cítí vděčnost, truchlí za mrtvé tvory a prokazuje skvělou paměť. Na druhou stranu je nejmohutnějším a nejobávanějším vojenským zvířetem na celé Zemi. Je dokonalým splynutím síly a moudrosti, díky tomu se v Číně i dalších oblastech Asie stal velice populárním symbolem, který stál se dostal i do stvořitelských mýtů a byl společníkem velkým osobnostem historie.

Využití ve Feng šuej

Slon je jedním z nejstarších zvířecích symbolů v Číně. Je symbolem moudrosti, velkých znalostí, síly, moci, štěstí a dlouhověkosti. Díky tomu se dostal i do tradice Feng šuej.

Je možné jen umísti do výšky na poličku, tak aby jeho chobot směřoval ven. Může se umístit ke vstupním dveřím, ale nikdy by neměl směřovat chobotem přímo na ně. Takto slon svou silou chrání domov a přináší štěstí. Věří se, že slon s chobotem nahoru vítá nové příležitosti a štěstí, zatímco slon s chobotem dolu symbolizuje dlouhověkost. Pokud se umístí slon do západní části obývacího pokoje, bude přinášet štěstí celé rodině.

Soška slona ve Feng shui

Protože jsou sloni i milující stvoření, je možné je umísti do ložnice vedle postele, jako symbol plodnosti a lásky. Pro štěstí potomka je možné slona umísti do jeho pokoje.  

Pokud člověk chce zlepšit své intelektuální schopnosti a ochránit svou práci a mít v ní štěstí, měl by si slona umístit na svůj pracovní stůl.{jcomments on}