Kuan Kung bůh podnikatelůKuan Kung byl dříve člověkem, avšak později se vypracoval jako i některé jiné mytologické postavy do božského panteonu jako bůh podnikatelů.

Kuan Kung chrání obchodniky před podvodníky a špatnými investicemi.

Kuan Kung bůh podnikatelůHistorický Kuan Kung, dříve známý jako Kuan Ju se narodil kolem roku 160-165 po Kristu v provincii Šansi. V ranném věku musel ze svého kraje utéct, protože podle vyprávění zabil násilníka. Putoval světem pět let, až nakonec dorazil do města Čuo. Zde Liou Pej zrovna formoval armádu, aby pomohl potlačit povstání. Povstání se podařilo zažehnat a Liou Pej byl jmenován guvernérem kraje Pchingjuan. Za zásluhy v boji byl Kuan Ju spolu s Čang Fejem povýšen na velitele divizí.  

Vztah mezi Kuan Juem, Čang Fejem a Liou Pejem byl přátelský, založený na vzájemné úctě a respektu. Liou Pej ale přeci jen vyčníval, protože byl z císařské rodiny, byť jako vzdálený příbuzný. Obdržel tedy vyšší úřad a Kuna Ju a Čang Fej byli jeho osobní stráží.

Kolem přelomu století byl Kuan Ju Liou Pejem jmenován vládcem města Siapchi. Siapchi poté obléhal Cao Cao, bývalý první ministr císaře, kterého pomáhal Liou Pej sesadit z pozice, protože podkopával císařovu suverenitu. Kuan Ju byl poražen a předveden před Cao Caa.  Cao Cao věděl o skvělých schopnostech svého protivníka a přijal jej s úctou. Setkání se vedlo v mírném duchu a Cao Cao nabídl Kuan Juovi místo zastupujícího generála.

V této pozici byl Kuan Ju nucen bojovat s přítelem Liou Peje, Juan Šaem, kterého porazil. O Kuan Ju se tradovalo, že během bitvy u Paima vjel přímo mezi nepřátelská vojka a zabil generála. Za to si získal velký respekt svých vojáků. Po porážce Juan Šaa rozvázal Kuan Ju spolupráci s Cao Caem. Vrátil se k Liou Pejovi který zrovna žádal o azyl u guvernéra Liou Piaa, ten však brzy na to zemřel a  Cao Cao zabral většinu území Liou Piaova území. Liou Pej musel znovu prchat, uprchl na jih kde uzavřel koalici.

Kuan Kungova sochaLiou Pej za pomoci svého přítele znovu obsadil města a jmenoval Kuan Jua guvernérem Sian-jangu. V roce 219 se Liou Pej prohlásil králem a Kuan Jua povýšil na Předního generála. Ještě v témže roce zaútočil Kuan Ju na město bratrance Cao Caa. Kuan Juovi přálo štěstí, protože během obléhání města vydatně pršelo a došlo k masivním záplavám, což dopomohlo ke snadnému vítězství i přes to, že městu přišla na pomoc vojska Cao Caa.

Zatím co Kuan Ju bojoval s Cao Caem, zradil koalici Sun Čchuan, který napadl provincii Ťing, která spadala pod Kuan Juovu správu. Kuan Ju jakožto moudrý vojevůdce se srdcem na správném místě dovolil svým vojákům odejít domů ke svým rodinám. Tím přišel o znatelnou část armády. Kuan Ju se pokusil znovu spojit s Liou Pejem, ale Sun Čchuan jeho vojsko obklíčil a jeho syna zajal a popravil.

Aby se vyhnul zlobě a pomstě Liou Peje a svalil vinu na jinou osobu, poslal tělo Kuan Jua samotnému Cao Caovi.  Ten projevil nejvyšší úctu a připravil mu náležitý pohřeb. Poté jej posmrtně jmenoval markýzem.  Jeho tělo bylo pohřebeno v hrobce v Lin-ťu, jeho hlava byla pohřbena v Luo-jangu a šaty v Lin-ťu.

Pro svou dobrosrdečnost, charakter a inteligenci se stal Kuan Ju uctívanou osobností i po smrti. Stal se božstvem. Tento trend je u Číňanů běžný, neboť je zde hluboce zakořeněn kult předků. Kult předků a hrdinů byl podporován samotnou vládou. Účelem bylo v lidech probouzet správné vlastnosti, jako je ctnost, neohroženost, čestnost nebo moudrost. Zbožštělé žijící osobnosti jsou například Budai nebo Shou.

Číňané také věřili, že zbožštělé postavy poskytnou svým uctívačům nadpřirozenou moc. Nejčastěji byl Kuan Ju uctíván jako Kuan Kung, neboli vévoda Kuan, ale znám byl i pod titulem Kuan Ti, císař Kuan. Tituly získával i dlouho po své smrti, právě titul vévoda získal až v roce 1102 a pět let poté titul krále.

Kuan Kungova tradiční podobiznaDle legendy začíná kult Kuan Kunga v Lin-ťu, kde se nachází hora Nefritového pramene. Zde se Kuan Kung zjevil buddhistickému mnichovi. Učenci se domnívají, že z počátku byl Kuang Ju považován za démona, ale během pár let se stal ochranným božstvem. Jako démon pomohl s výstavbou buddhistického chrámu nedaleko své hrobky. Později se kolem 1080 se stal ochráncem Dharmy a v dynastii Ming, kolem roku 1360-1640 byl již tak rozšířen, že se stal oblíbeným ochranným božstvem. Byl považován za boha války, loajality, bohatství, ale i literatury. Chránil chrámy i společenská místa. V dynastii Ming získal i titul Císař Kuan.  

V roce 1725 byly Kuan Kungovi zasvěceny ty největší chrámy a v roce 1856 byl Kuan Kung vyznamenán za císařským vojskům v bitvě. Díky tomu jej císař povýšil na stejnou úroveň jako Konfucia. Vladaři vyzdvihovali tohoto boha hlavně za jeho loajalitu, ale později se stal symbolem mnohem šíře zaměřeným.

Kuan Kung se objevuje v mnoha legendách. Jednou takovou je proč nechal Sun Čchuan poslat jeho hlavu Cao Caovi. Poté co Sun Čchuan porazil Kuan Jua, udělal hostinu na počest Lu Menga, který útok vedl. Při hostině však posedl Lu Menga duch Kuan Jua a popadl Sun Čchuana a přísahal pomstu. Poté se Lu Meng sesypal k zemi. Sun Čchuan byl tak vyděšen, že raději nechal poslat hlavu Kuan Jua Coa Caovi. Ten když krabici otevřel, byl překvapen, že hlava vypadá stále jako živá. Usmál se na hlavu a řekl „Doufám, že se máš dobře od doby, co jsme šli každý svou cestou“.  V tu chvíli Kuan Ju otevřel oči a ústa a za pomoci vlasů a bradky se postavil.  Cao Cao když toto uviděl, okamžitě omdlel. Na počest Kuan Jua poté udělal velkolepý pohřeb.

Další legenda vypráví o tom, co se dělo poté, co Kuan Ju zemřel rukou Sun Čchuana. Kuan Ju byl sťat a jeho tělo a hlava byly odloučeny. Jeho duch dle legendy bloudil po zemi a hledal svou hlavu naříkaje „Vraťte mi mou hlavu!“ Jako duch přišel k Youguanskému kopci a potkal tam mnicha Pujinga, který mu před lety zachránil život. Pujing uslyšel naříkání Kuan Jua a promluvil k němu. „Taky ty chceš svou hlavu? A co Jan Liang, Wen Chou a mnozí další?“ Kuan Juův duch porozuměl, došel osvícení a rozplynul se. Poté se začal zjevovat kolem kopce a chránil místní před zlem.

Kuan Kung na tradičním zobrazeníKuan Kung je většinou vyobrazen s  a oděn v zelených šatech. Rudá pokožka byla častá pro svaté, tak jako v západní kultuře jsou vyobrazováni svatí se svatozáří. V Číně je červená barva tou nejdůležitější. Symbolizuje poctivost, ctnost, věrnost, spravedlnost, užívá se na stěny chrámů, je také tradičním symbolem štěstí a bohatství. Proto se Čínské mince štěstí věší na rudé hedvábné stužky. A blahopřání se posílají v rudých obálkách.

Co je velice nápadný znak, jsou jeho vousy, které měly měřit skoro půl metru. Kuan Ju měl dlouhý pěstěný plnovous, kterého si všiml i Cao Cao když Kuan Ju vstoupil do jeho služeb. Cao Cao se jej zeptal, kolik má vousů ve své bradce, načež Kuan Ju odpověděl, že ani několik set, a že aby je udržoval ve skvělém stavu, nosí je ve speciálním vaku z černého hedvábí, díky tomu se tolik nelámou. Cao Cao mu nechal vyrobit nový vak. Poté byl Kuan Ju na návštěvě u císaře, ten se otázal na podivný vak, co má Kuan Ju na prsou. Kuan Ju opět vysvětlil své pohnutky a císař mu poručil, ať vousy odkryje. Když tak Kuan Ju učinil, císař byl uchvácen a prohlásil je za vousy, díky tomu byl Kuan Ju občas zván Muž s nádherným vousem.

Zelené šaty, které Kuan Kung nosí, symbolizují dobro, život a vnitřní harmonii. Protože je Kuan Kung božstvem bojujícím za spravedlnost, je vždy zobrazován se zbraní. Většinou třímá šavli, nebo kopí. Symbolizuje tím svoji schopnost odrážet zlo a bezpráví. A bojovat za dobrou věc. Této šavli se říká Šavle zeleného draka a měsíčního srpku a dle legendy ji vymyslel sám Kuan Kung. Tato masivní zbraň vážila kolem 70kg. Kuan Kung je často doprovázen i svými přáteli Liou Pejem a Čang Fejem.

Využití ve Feng shui

Do tradice Feng shui se dostal Kuan Kung pro svou povahu. Byl loajálním a pokud měl učinit něco, co bylo proti jeho přesvědčení, dal přednost cti a morálce před slávou a bohatstvím. Obětoval svou kariéru a přidal se na stranu, která pro něj byla ta správná.

Díky svým úspěchům je ve Feng šuej znám jako ochránce politiků a podnikatelů. Je božským soudcem, přináší blahobyt a štěstí.

Socha Kuan Kunga se většinou umísťuje do severovýchodního rohu domu, takto umístěný přináší do domu energii míru a harmonie, také chrání domov a všechny co v něm žijí a přináší jim štěstí. Je třeba, aby vždy směřoval ke vchodu. Jen tak může ochránit rodinu od zlých a škodlivých energií. Je možné naproti vchodovým dveřím umístit i jeho obraz, který bude fungovat jako štít proti všemu negativnímu. V domě se také umísťuje do severozápadního rohu, zde Kaun Kung vytváří energie které pomáhají při učení a jednání s ostatními.

Socha Kuan Kunga ve Feng shui

Feng shui experti doporučují umístit Kuan Kunga spolu s Dračí želvou, nebo Čínskými mincemi štěstí do pracovny. V této kombinaci bude umocněna jeho moc a bude více lákat bohatství.  Do pracovny je možné jej umístit za sebe. Majitele bude mít stále na očích a bude na nad ním bdít a ochraňovat jej.

Obchodníci by si měli Kuan Kunga umístit na zeď před vstup. Kuan Kung je bude chránit před podvodníky a špatnými investicemi. Zvyšuje také loajalitu zaměstnanců, zlepšuje jejich vztahy a zajišťuje plynulost prodeje, prosperitu a příjmy.

Je možné jej umístit i ven v okolí domu. Takto ve středověku chránil posvátná i světská místa.{jcomments on}