ŽábaCelý náš život, naše vztahy s ostatními lidmi, ale také veškeré úspěchy či neúspěchy, stejně jako všechny další významné oblasti života – to vše se zrcadlí v prostoru kolem nás. Jen vnímavý pozorovatel, znalý fascinujícího taoistického učení Feng Shui, velmi starého učení o harmonii, dokáže uchopit a vysvětlit hlubší příčiny našich problémů či potíží.

ŽábaMy sami však můžeme snadno a účinně ovlivnit své životy pozitivním působením všudypřítomné energie Čchi, a to dík speciálním amuletům Feng Shui, jež nám svým působením vytvoří šťastný domov i pracoviště. Dnes už i západní vědci oficiálně uznávají nadpřirozené schopnosti mnoha lidí na celé planetě.

Někteří z nich komunikují s dušemi zemřelých, jiní popisují minulost a věští budoucnost z informací, jež čerpají z energetického informačního pole nebo astrálního světa.

Mohou to být čarodějové, šamani, esoterici, věštci anebo proroci, co nepatří k šejdířům, ale ke skutečným mediánům. Ti nás spojují se světem, jež zatím příliš neznáme. Amulety a symboly – to jsou znaky, symbolická řeč či komunikativní prostředek. Zachycují informace a energie, které uchovávají a přenášejí.

Proč existují amulety?

Amulety hrály v historii lidstva vždy zásadní roliObecně je amulet chápán jako menší či drobný předmět se specifickou účinností, který se nejčastěji nosí na těle, aby tak magicky chránil svého majitele před určitými škodlivými vlivy.

Amulet je tedy jakýsi magický předmět, který má svému nositeli zajistit zejména štěstí, ochranu, či nějaké výjimečné schopnosti. Některé amulety mohou být umístěny také prostorově, například v místnostech, kde se jeho majitel nejčastěji pohybuje, tedy například v jeho bytě, ložnici, obýváku, anebo v kanceláři, či třeba v kabině automobilu.

Slovo je odvozeno z latinského termínu „amuletum“, jež nacházíme už u filozofa Plinia: znamená objekt, který ochraňuje, respektive i lékařský prostředek. Amulety používaly všechny kultury světa od nejstarších dob až po dnešek, neboť víra v jejich ochrannou sílu bývá obecně rozšířená v každé lidské společnosti, byť pokaždé ne zcela masově. Vždy se ale najdou lidé, kteří uvěří v jejich moc a rozhodnou se je vyzkoušet sami na sobě.
Pokud vám amulet schází, neváhejte a vyberte si některý z těch, které vám budou přínosné...Je-li takový amulet správným způsobem vyroben a nabit energií, anebo má schopnost konkrétní pozitivní energii nechat svým prostřednictvím působit, kladný účinek se nemůže než dostavit.

Pozor na záporné amulety

Energie čchi proudí celým prostorem, kde bydlíteJistěže existují i jakési „záporné“ amulety, jež mají škodit, ale to je poněkud jiná kapitola… Prapůvod amuletů sahá historicky až do prvopočátku lidských dějin. Zakládá se na víře v ochrannou moc kamenů, rostlin či magických znaků, takže může být jak přírodním prvkem či předmětem, tak věcí uměle vyrobenou. Už naši pravěcí prapředci pochopili schopnost přenášení vlastností a sil určitého objektu, který byl pro ně jakýmkoliv způsobem fascinující: například silného divokého zvířete, řekněme medvěda, či vlka. Takovou sílu na ně pak přenášely některé atributy těchto přírodních predátorů, třeba jejich zuby nebo drápy, zavěšené jako amulet-náhrdelník na krku.

Podobné magické „ozdoby“ ostatně nosí dodnes američtí Indiáni či příslušníci afrických černošských kmenů, co žijí dosud podobným přírodním způsobem, a tím i filozofií, jako někdejší pralidé.

To ale vůbec neznamená, že by se hluboká víra v amulety netýkala civilizovaných moderních lidí, zejména pak, jestliže nejen uvěří, ale navíc se též osobně „na vlastní kůži“ (neboť talisman se nejčastěji nosí na holé kůži) přesvědčí o jeho pozitivním působení. Oproti přírodním „bojovníkům“, kteří chtějí zejména získat sílu pro boj s divočinou a ochranu před jejími negativními silami, moderní člověk dnes užívá amulet spíše jako ochranný prvek. Velice blízký je mu zejména talisman, který má hlavně přinášet štěstí a přitahovat dobré vlivy…

Z historie amuletů...

Posvátný skarabeus byl typickým symbolem starého EgyptaPodíváme-li se na některé světové kultury, pak třeba ve starém Egyptě býval zásadním posvátným amuletem skarabeus; zatímco třeba v pozdějším křesťanství je jako „silný“ amulet chápán zejména křížek nošený na krku, anebo třeba růženec či obrázky svatých, rozličné škapulíře a podobně. V klasické magii pak bývá nejčastěji užíván jako univerzální amulet takzvaný „pantakl“, vyráběný obvykle z konkrétních kovů a za působení astrálních či astrologických, potažmo astronomických sil. Takový amulet se pak obvykle doporučuje nosit v konkrétních obdobích, kdy může být člověk ohrožen – a takový čas bývá určován astrologicky.

Existují však i univerzální amulety, které se nosí a užívají stále, ať již třeba posvěcený římský kříž, magicky upravená mandragora, ale též třeba cíleně vyrobené amulety Feng Shui, vycházející z prastarých taoistických tradic.

Ve východní i západní magii bývají k dispozici i velice silné amulety nabíjené svými výrobci a zároveň majiteli – mágy i čaroději. Například proslulý mág počátku 20. století, Aleister Crowley, uvádí, že dík specifickým obřadům a hluboké koncentraci musí takový člověk-mág dosáhnout „…znalosti a konverzace s andělem… Jakmile se objeví, je nezbytné povolat čtyři velká knížata zla tohoto světa; pak jejich osm podknížat; a nakonec jejich tři sta šestnáct služebníků…“ A teď to přijde(!): „… Mnoho předem připravovaných talismanů se tak nabije silou těchto duchů. Při použití vhodného talismanu můžete dosáhnout, prakticky čeho chcete.“

Taková praktická magie, spolu s užitím duchovně nabitých talismanů pak umožňuje třeba i probouzet mrtvé, duchovně létat, vytvářet nebo utišovat bouře, získávat či vyrábět zlato, nebo „jen“ povzbuzovat chtíč mezi lidmi…

Tradiční čínské amulety a Feng Šuej symboly

Podívejme se teď na některé konkrétní amulety Feng Shui, jež jsou nyní současnému modernímu člověku k dispozici i v Čechách. Nesmíme však zapomenout na konkrétní návody, jak amulety správně aplikovat – a čeho se naopak vyvarovat.

Žába přinese peníze do domu

Třínohá žába přinese do domácnosti penízeVýznamným amuletem je „Třírohá žába XL“, jež symbolicky sedí na obrovské hromadě mincí. Zesílený vliv na příliv peněz a bohatství mají i její záda, vykládaná červenými kamínky. Z hlediska působení sil Feng Shui je vhodné mít celou rodinku takových žab na zahrádce u jezírka, a úplně nejlepší je kombinace s trojnohou žábou, umístěnou poblíž vchodových dveří – ale pozor: uvnitř domu! Samotný fakt, že v rámci amuletu Feng Shui tato žába sedí na mincích, předpokládá bezproblémový nárůst úspor majitele domu.

Důležité je nicméně i samotné umístění této žáby, neboť symbolizuje tok peněz: a ten může plynout nejen do domu, ale i naopak z domu ven.

Proto je vhodné mít trojnohou žábu poblíž vchodových dveří – každopádně ale uvnitř domu(!) -, a to v takové poloze, aby se dívala dovnitř. Pokud její zrak otočíme naopak ke dveřím, bude to znamenat onen již zmíněný nežádoucí odliv peněz! Lze ji mít také uvnitř, v interiéru vedle nějakého kusu nábytku, nikoliv však ve volném prostoru.

Žába také rozhodně nesmí být umístěna ani na záchodě, v koupelně, ani v kuchyni. Právě z těchto prostor domu totiž odchází voda spolu s odpadem, takže ve spojitosti s žábou Feng Shui by tak z domu odcházely i peníze, které sem naopak mají plynout.

Vedle peněz je také velmi důležité, být obdarován požehnáním, prosperitou a nesporně též dlouhověkostí. To nám zajistí sada tří bůžků Feng Shui, zvaných „Fu, Lu a Šou“, kteří také někdy bývají nazýváni třemi hvězdami. Každý z bůžků má svou specifickou funkci: Fu je bohem štěstěny, požehnání a radosti. Prosperitu reprezentuje Lu, především v kariéře. To Šou je zase nositelem a symbolem dlouhověkosti. Chce-li někdo jejich působení doplnit o atribut štěstí, pak stačí jen přidat k těmto třem základním bůžkům ještě specifickou postavičku zvanou Xi, přinášející právě štěstí.

Buddha úspěchu

Soška Buddhy je také symbolem hojnostiOblíbeným amuletem je též soška zvaná „Buddha úspěchu“ či Buddha úspěšný, která svým působením výrazně podporuje úspěch v kariéře, stejně jako další, související činnosti ve veřejném působení. Tento specifický amulet napomáhá k překonání překážek a dosažení všech vytčených cílů.

Obecně je Buddha mocným symbolem osvícení, uvědomění a laskavosti. I v současných moderních domech působí tato konkrétní soška na utrpení, které odsouvá, aby naopak přinesl mír a harmonii.

Vsaďte na moc orgonitu

Moc orgonitu je známá již dlouhou dobu...Okruh plných dvaceti metrů čtverečních pokryje svým pozitivním působením amulet s názvem „Orgonitová placka“, velmi spolehlivý pomocník při ochraně proti vlivu negativních geopatogenních zón (EMS), a také elektrosmogu (GPZ). Jedná se o zcela originální amulet obsahující jantarovou stromovou pryskyřici, spolu s orgonitovou směsí kovových částic a minerálů: brazilského křišťálu a šungitu z USSR. Amulet je nejen energeticky spolehlivý, ale též odolný vůči prachu. Jeho povrch je podmanivě lesklý a hladký. Znalci taoistické filozofie a magie ho doporučují do silně zatížených reprezentačních prostor: kanceláří, pracoven či firemních jednacích místností, kde bývá kladen vysoký důraz nejen na prostorovou funkčnost, ale i na dokonalou estetiku a zejména kvalitní design.

Spirálka pro dekoraci i jako amulet

Spirála je krásná a navíc slouží jako amulet - ideální spojení...Mezi nejzajímavější originální ruční práce se nesporně řadí „Skleněné harmonizační spirály“, energetické a dekorační amulety Fung Shui, které vytvářejí konkrétně svislý energetický tok, spojující Kosmos se Zemí. Tímto způsobem působí spirály na prostor, do něhož jsou umístěny, a mohou tak každému z nás zprostředkovat přímý přenos kosmické energie. Působí přitom i jako prostorový stabilizátor toku sférické energie, jež výtečně harmonizuje a stimuluje živé organismy.

Hodláme-li si takto zvýšit nebo stabilizovat životní energii, stačí umístit spirálu v centru svého pokoje či jiné místnosti, v níž se pohybujeme. Skleněná harmonizační spirála, zavěšená nad konkrétními rostlinami, navíc též pozitivně ovlivňuje jejich růst. V rámci Feng Shui přispívá hlavně k harmonizaci s proudy kosmické energie, které tak začnou volně proudit do prostor vašeho bytu.

Křišťálový andělíček

Líbil by se vám podobný amulet?Čelní místo mezi nejvýznamnějšími „osobními“ amulety Feng Shui pak nesporně zaujímá „Anděl na křišťálové kouli“, jenž přináší do našich životů nejen světlo a klid, ale také tolik potřebnou harmonii a lásku. Poskytuje navíc pocit bezpečí a ochrany.

Ve spojení se zelenou barvou harmonizuje srdeční čakru, čímž nám pomáhá probudit dřímající lásku jak k sobě samému, tak i vůči druhým lidem. Půvabný výrobek je ručně malován, vyroben z kovu, koule je ze skla.

Loďky pomohou prosperitě

Účinným symbolem prosperity a hojnosti je přívěšek s názvem „Loďky – hojnost“, vhodný pro umístění do sektoru Bohatství.
 Cenu tohoto amuletu nelze srovnat s jeho účinkem!

Pro přilákání bohatství jsou pak nesporně přínosné i „Mince hojnosti“ (velikost 43 mm), vyzdobené osmi trigramy v uspořádání Pozdního nebe dle krále Wena. Jejich rubová strana slouží navíc k ochraně proti negativním energiím.

Nepřehlédnutelným amuletem Feng Shui je nesporně i „Originální čínský kompas Lo-pan“, který lze zavěsit jako překrásnou a nesmírně působivou dekoraci do kteréhokoliv interiéru, a to ať již bytu či pracovny každého vyznavače tohoto fascinujícího a spolehlivě působícího taoistického učení. Amulet v podobě kompasu má od pěti až do sedmnácti okruhů.

Čínský lo-panLoďka je velmi oblíbeným amuletem feng shui

Každý z nás, aniž by si to možná uvědomoval, potřebuje svůj „kouzelný“ amulet, ať již z jakéhokoli důvodu. Pokud ještě doma svého malého ochránce nemáte, měli byste se po nějakém poohlédnout.