Čínský drakDrak je jedním z nejdůležitějších symbolů Feng shui, ale i čínského folkloru. Je znám z mnoha legend pod různými jmény, jako je Lung Meng, Long Wang, nebo Na-achia. Je znám z přehršle příběhů a zastával hlavně pozitivní úlohu. Draci byli známi různých druhů, tvarů i barev a každý plnil specifický úkol. Ve Feng shui se stal hlavně symbolem splněných slibů, přání a nehynoucí přízně.

Činský drakČínský drak je na rozdíl od našich pohádkových draků, podobný hadovi. Má dlouhé protáhlé tělo, specifickou hlavu, a na hadovitém těle čtyři tlapy. Dalším rozdílem vůči západním drakům je jejich povaha. Evropští draci byli vždy považováni za ztělesněné zlo, nebo dokonce v některých kronikách za samotného ďábla.

Čínský drak naopak symbolizuje sílu, přízeň sil, dobrotu a změnu. Podle mytologie ovládají vodu, vodopády, hurikány a povodně. Také znamená sílu a štěstí. Díky těmto atributům se drak dostal i do císařství, jako symbol císařské moci. Drak se stal v běžné řeči pochvalným označením pro každou osobu, která něco v životě dokázala.

Ve starých spisech se později mluvilo o třech typech draků. Long, nebeský typ draka, který byl nejmocnější. Li, bezrohý druh žijící na dnech oceánů a velký chiao, který byl had žijící v horách a bažinách. Dračí samice se lišili absencí rohů a na krku měly perlový náhrdelník.

Drak byl vždy ochotný pomoci a byl přátelský k lidem. Byli to milovaní vodní bohové, aspoň zpočátku. V pozdějších epochách se draci rozdělili na dva druhy. Přátelské původní draky a strašlivé okřídlené hadí bytosti z hor. Učenci se domnívají, že tento negativní aspekt draka přinesl do čínského folkloru buddhismus, který hada považuje za negativní bytost. Spolu s kočkou neplakal, když Buddha zemřel. Podle jistých mýtů se ale i dobří draci mohli na člověka hněvat a z hněvu pak na něj vyvolávali potopy.

Drak a perlaDračí motivy

První zmínky o dracích jsou z pátého století před Kristem z Henanu. Z tohoto období se dochovaly první dračí sochy. Na tomto území se našly i hliněné nádoby s dračími motivy. Také se objevuje jedno z nejstarších vyobrazení draka. Stočený prasečí drak, který má tlamu jako kanec.

Výzkumníci se shodují, že mýtem o dracích stojí nálezy dinosauřích kostí. Starověcí Číňané hovoří o nálezech dračích kostí, které jsou dle popisu fosíliemi dinosaurů. I dnes se „dračí kosti“ užívají v tradiční medicíně. A čínské slovo pro dinosaura, konglong, znamená v překladu strašlivý drak.

Dinosauři sami se nazývají většinou draci. Například Mei Long, znamená spící drak. Jednalo se o fosílii do klubka stočeného dinosaura, který zrovna hnízdil.

Podle některých výzkumníků byli v pozdějších dobách za draky považováni různí hadi, ryby, nebo krokodýli. Krokodýl jako drak vystupuje v několika mýtech.

V prehistorickém období Číny byl drak popisován jako had s hlavou koně, na které měl dva rohy a uprostřed čela perlu. Draci nepotřebovali křídla, protože mohli létat díky magii, kterou skvěle ovládali. Ze svých domovů na dnech hlubokých řek, jezer a moří ovládali déšť a tok veškerého vodstva.

Draci sloužili bohům i nesmrtelným jako dopravní prostředek přes moře k posvátným ostrovům, nebo nebesům. Draky užívali i legendární vládci, jako tažná zvířata svých vozů. Draci jsou i považováni za předky císařů. První císař Ju, vládce legendární dynastie Xia, byl zrozen jako okřídlený drak. Od té doby se císaři považovali za potomky draků a největší ctí bylo dostat takzvané dračí jméno.

Mozaika s drakem

Úcta k drakům

Učenci s brilantní myslí byli titulováni jako ti, co ovládají své pero jako dračí ocas. Draci byli uctívání napříč celou Čínou, pořádaly se festivaly a lidé malovali na dveře chrámů draka, aby požehnal vesnici blahodárným deštěm a chránil vesnici před neštěstím. Ve starověku se tradovalo, že člověk nesměl nakreslit draka s očima, jinak ožil a začal sebou třást tak, že zeď, na které byl namalován, ihned spadla.

V původních mýtech byli draci schopni změnit tvar. Například v mýtu o Třech modrých chlapcích, kde se z kapra změní v obřího bouřkového draka. Draci nebyli vázáni na svou velikost, ale mohli se zmenšovat dle potřeby. Chvíli byli velcí jako jehla a v druhou už zakrývali celé nebe. Také ovládali schopnost neviditelnosti.

Draci se stali tak populárními, že se dostali i do čínského zvířetníku. Rok draka je považován za nejšťastnější rok zvěrokruhu, přináší změnu a velké přelomové události.

Původ draků

Původ draků se liší, epochu od epochy. Nejstarší mýty o dracích mluví jako o barevných stvořeních, která se zrodila v jeskyních. Zlatí draci povstali z jeskyní tisíc let starého zlata. Zatímco modří a azuroví z 800let starého modrého zlata. Barevné zlato bylo součástí Čínské alchymie, existovalo zlato žluté, černé, i červené. Jiné mladší mýty měly za to, že se draci mohou zrodit z těch nejstarších borovic.

Co je zajímavé, je i dračí nesnášenlivost železa. Když chtěli vesničané přivolat déšť, házeli železné tyče do jezera, kde drak žil. Draka tím popudili a on musel vylétnout z vody a svým dechem přivolat déšť. Na druhou stranu draci zbožňují měď, drahokamy a hlavně perly.

Drak ve Feng Shui 

Ve Feng shui je drak s perlou častým jevem. Draci mají k perlám zvláštní vztah. Někdy je polykali, jindy si je schovávali ve svých vodních slujích. Perly se často nazývají Hromové perly, jsou to magické artefakty, které vyzařují oslnivé světlo.

Perla je symbolem moudrosti, nebo Jangové energie. Perla symbolizuje pravdu a život v Taoistickém náboženství a osvícenou mysl. Také je některými učenci považována za representaci energie Chi. Ve spojitosti s drakem representuje i hrom, Měsíc, Slunce, nebo vejce, veškerou dualitu světa, která je representována Jinem a Jangem. Draci jsou spojeni v některých tradicích s Měsícem i Sluncem.

Podle Taoistické tradice je perla, drak a had spojený. Stejně jako had svléká kůži i tím se „znovuzrodí“ tak Luna se znovu rodí každý měsíc. Obojí je symbolem nesmrtelnosti. Drak je spojen s vodou, ve které vzácné perly leží. Též je spojen s východem a positivní energií. Perla v universálním měřítku symbolizuje i bohatství.

Je zajímavé, že je drak spojen s nesmrtelností i v západním okultismu, kde je stočený had, pojídající si ocas Uroboros hojně užíván, jako alchymistický symbol pro nekonečný cyklus. Tento symbol se však nalezl i v Indii, kde je spojen s hadí, či dračí silou, kundalini.

Dračí nagaNegativními draky byli Nagové, byli spojeni se zlem a ničením. Byli to hadovité bytosti z hor, které po vzoru našich draků chránili poklady. Buddhisté přišli s mýtem o osmi dračích králích. byl jejich vůdcem. Měl čtyři hlavy, na jedné korunu a šest paží. Nebyli tak krutými Nagy, jako jejich horští druhové, nezasahovali téměř do chodu světa. Žili v podmořských městech z křišťálu.

Mýty o dracích postupně získávali na propracovanosti a také složitosti. Ze tří druhů draků a Nagů se časem vytvořilo deset druhů. Draci země, draci nebes, draci moří, východu, západu a tak podobně.

Mýty mají mnoho společných prvků. Draci jsou většinou velice moudrá stvoření, která pomáhají lidem a snaží se o ně pečovat. Vládnou ohromnou magickou mocí a dokážou z vlastní vůle řídit vodstva. Jsou tedy skutečným ztělesněním pozitivních sil a moci, která je člověku prospěšná.

Není divu, že se stal drak jedním z nejznámějších symbolů v Číně, a že jeho popularita ani v moderní době neklesá.

Úctu k drakovi projevili architekti věžáku na jižním pobřeží Hong Kongu. Když stavěli tento dům, expert na Feng Šuje prozkoumal okolí a všiml si dračích linií. Stavbařům řekl, že za plánovanou budovou sídlí drak a pokud by tam vyrostl tento věžák, drak by přišel o svůj oblíbený výhled na moře. Architekt tedy do budovy vytvořil otvor o šířce a výšce několik pater, aby jím drak viděl na moře a zároveň mohl touto dírou létat.

V tradici Feng shui je drak symbolem moudrosti, štěstí, ochrany a rozhodnosti. Chrání svého majitele, i jeho domov. Přináší dobrou náladu a štěstí. Drak je nositelem moudrosti, která leží na nebesích, ale i na zemi.

Také symbolizuje sílu a odhodlání, kterým draci disponují. Jejich vůdčí osobnost a božskou přirozenost. Drak je vhodný pro každého, kdo chce podpořit svou kariéru, potřebuje li být charismatičtější a zlepšit své vůdčí kvality. Drak s perlou pak symbolizuje přírodu jako celek.

Feng shui drak s perlou Drak je nejvyšším symbolem blahobytu, který můžete vlastnit. Říká se, že ten kdo chce dosáhnout úspěchu a slávy, měl by umístit draka blízko nějakého vodního zdroje. Například fontány, nebo akvária. Pokud je třeba podpořit karieru, drak se umísťuje za záda pracovního stolu. Takto umístěný drak pak posílá svému majiteli pracovní příležitosti a nabídky a chrání jej před zlými silami. Též dokáže léčit nemoci, stačí jej umístit na východ, nebo do středu domu.

YIXING levněDrak by se neměl umísťovat výše, než je úroveň očí, jinak by mohl spychnout a stát se zlovolnou bytostí, která se nenechá zkrotit a působí nepříjemnosti. Též se traduje, že by neměl počet draků v domě přesáhnout pět kusů.

Drak je i ochranář. V mýtech je to milující rodič a zajišťuje tak ochranu i celé rodině. Někteří si jej dávají i do aut, jako ochránce při cestách.

Mnozí Feng shui experti radí, aby se strana, kde je drak opticky zmohutnila. Vůči straně druhé. Toho lze docílit přemístěním nábytku, přidáním rostlin, nebo nějakým větším obrazem. V exteriérech se toho dá docílit třeba výstavbou zídky, nebo zasázením mohutné vegetace. {jcomments on}